SYSTEMATISCH REGISTER 119 Geneeskunde Zui- Vereenigingen De Broederschap der Sint Joris Schutters te 's-Gra- venhage door Dr. H. E. van Gelder. 1916, 9137. Het Scherpschuttersgilde Petit St. Hubert door Jhr. Mr. E. B. F. F Wittert van Hoogland. 1913, 251—287. Armenzorg Zestiende-eeuwsche Armenzorg door Dr. H. E. van Gelder. 1916, 146149. De Duincommissie 18471923 door C. A. Besanger. 1924, 444—473. Nijverheid Om het bestaansrecht der Haagsche Brouwnering door Dr. Emilie M. A. Timmer. 1916, 150160. De Haagsche Porceleinfabriek door Dr. H. E. van Gelder. 1914/15, 227—337. Eenige Haagsche muziekuitgevers der negentiende eeuw door Dr. E. F. Kossmann. 1928/29, 227272. Enkele bladzijden uit het verleden van het Sint-Nico- laas-Gasthuis in het dorp „die Haghe” door C. H. Peters. 1924, 258—357. Een curieus medisch experiment door D. S. van den. 1916, 175—176.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 140