Gel- SYSTEMATISCH REGISTER 121 Rooijen door Dr. W. Moll. 1925/27, Veth. 1924, 64—69. Francesco Lopes de Liz, van Jozef Israels door Dr. Jan Episoden uit het leven van naar bescheiden uit de archieven door Eduard Biema. 1914/15, 163—226. van Gelder. Leonard Temminck. Een Haagsch Portretminiaturist door Mr. A. Staring. 1924, 254257. In memoriam J. C. Vermaas door P. Hoogenraad. 1923, 9—14. Joannes Vollenhove. Een Haagsch dichter-predikant uit onze Gouden Eeuw door Dr. E. J. W. Posthu mus Meyjes. 1921/22, 7117. Dr. J. J. F. Wap door P. A. Haaxman. 1928/29, 318—338. De boekerij van Mr. Johan Meerman door A. J. de Mare. 1924, 363—389. In memoriam Theo Morren door Dr. H. E. van der. 1919/20, 127—134. Portretten van enkele leden eener Haagsche Burger familie (Regenboog) uit de 17e en 18e eeuw door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. 1925/27, 88—93. In memoriam Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel door C. H. Peters. 1923, 1517. Dr. D. F. Scheurleer door Dr. H. E. 1925/27, 279—283. A. J. Servaas van 1—8.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 142