SYSTEMATISCH REGISTER 122 Loosduinen Diversen van Gel- Twee notarieele acten, die gediend hebben in het proces tegen Cornelis de Witt, te zijner verdediging door D. S. van Zuiden. 1916, 171174. Johan de Witt als Hagenaar door Dr. H. E. der. 1919/20, 86—111. Scheveningen Heeft Scheveningen een eigen wapen gehad? door Dr. W. Moll. 1925/27, 194—198. Aan welke gevaren de Scheveningers in vorige eeuwen waren blootgesteld door oorlog en zeerooverij door J. C. Vermaas. 1914/15, 137—162. Haagsche straatnamen, vastgesteld sinds 1910 door Dr. W. Moll. 1921/22, 223—250. Nieuwe straatnamen 1923, 125127; 1924, 474477; 1925/27, 289—297, 1928/29, 348—357. Opgaven van geschriften en tijdschriftartikelen betref fende 's-Gravenhage verschenen en Rijswijk Molen en brug te Loosduinen door Dr. W. Moll. 1928/29, 339—347. Het ontstaan van den naam „Backershagen” door M. J. F. W. van der Haagen. 1925/27, 199200. Enige aantekeningen over de Gereformeerde Kerk te Rijswijk door Mr. Peter van Meurs. 1921/22, 118—119.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 143