II. REGISTER DER AFBEELDINGEN en Bogen van Briefhoofd Buitenhof no. Adreskaartje van Henry Mes, carossier. 1916, 186. Amsterdamsche Veerkade no. 14, Huis 1928/29, 43, 46. Boekverkooping in het Meermanshuis. 1924, 368. de Schutterij. 1916, 18, 19. van den Maire. 1913, 179. 28. Uit het huis 1924, 250, 252. Constantijn Huygens te Orange in 1665. 1917/18, 115. Duincommissie. Gebouwen der 1924, 444. Eerste Kamer der Staten-Generaal. 1924, 20, 26, 28, 54, 58, 60, 62. Eik en Duinen. 1917/18, 189. Feest van 15 Aug. 1812 op het Malieveld. 1913, 189. First Church of Christian Scientist. 1925/27, t.t. Fransche kapers voor Scheveningen, 1704. 1914/15, 145. Garde d’honneur. 1913, 235. Gasthuis op een gevelsteen te Alkmaar. 1924, 314. Gasthuis in de Middeleeuwen. 1924, 350. Gedenkpenning op de Stichting van het Luthersche Weeshuis. 1913, 92.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 145