REGISTER DER AFBEELDINGEN 125 de 18e Groenmarkt omstreeks 1750. 1924, 288. Haagsch Porcelein. 1914/15, 226, 229, 234, 237, 238, 241, 243, 249—251, 253, 255—265, 267, 269, 271, 274, 275, 277, 279, 281, 283, 286, 287, 295. Hof van Wassenaar in het begin van de 17e eeuw. 1921/22, 130. Hofgebouwen, oostelijk deel, in 1589. 1928/29, 11. Hofvijver in 1625. 1928/29, 12. Hofwijck. 1917/18, 52. Huis van Oldenbarnevelt in oorspronkelijke gedaante in 1625. 1921/22, 174. Huygens-huis op het Plein. 1917/18, 48. Jacobskerk. St. 1923, 18, 28, 32, 36, 58, 66. Kerk te Rijswijk in het midden der 19e eeuw. 1921/22, 118. Kneuterdijk. 1919/1920, 100. Kneuterdijk en Voorhout in de eerste helft van eeuw. 1921/22, 118. Kneuterdijk en Voorhout in 1756. 1921/22, 153. Gedenkteeken voor Ds. Schellhammer. 1913, 79. Gedenkteeken voor Baron C. G. Sparre. 1913, 81. Grafsteen van Pieter Anthony de Huybert. 1925/27. 196. ’s-Gravenhage geplunderd door Maarten van Rossem 1528. 1925/27, 144.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 146