REGISTER DER AFBEELDINGEN 126 Korte Voorhout omsteeks 1700. 1914/15, 165. Luthersche Kerk. 1913, 70, 75, 100, 123. Daniel 1913, 139, 140, 148, 149, Leonard Temminck. 1924, 254. Molen no. Loterijzaal in 1779. 1923, 98. Luchtballon opgestegen te ’s-Gravenhage 11 Dec. 1783. 1914/15, 341. Marot. Werk van 150, 152, 253. en brug te Loosduinen. 1928/29, 339. Miniatuur van Noordeinde omstreeks 1855. 1913, 297. Noordeinde no. 140. Huis 1913, 147, 151, 155 159, 161. Nieuwstraat Beuster. 1928/29, 243. Onthulling van het Gedenkteeken voor de Gemobili- seerden van Leger en Vloot, 19141918, te Sche- veningen op 20 September 1921. 1921/22 t.t. Orgel uit de Kloosterkerk thans te Woudrichem. 1928/29, 39. Oude Doelen 8, 59, 61, 69, 71, 93, 94, 99. Petit St. Hubert. 1913, 252, 277. Plein. 1917/18, 45. no. 29, het huis der firma Weygant en Nicolaasgasthuis. Poort van het St. 1924, 258.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 147