REGISTER DER AFBEELDINGEN 127 de Liz. 1914/15. 9, gesneden dubbelpaneel uit het huis Descartes. 1913, 301. van van nos. van „Les délices van 1928/29, 249. een Duitsch boekje over Plein omstreeks 1855. 1913, 293. Preekstoel van de vroegere Engelsche Kerk. 1924, 360. Preekstoel in de Luthersche Kerk. 1913, 115. Prentje uit een Duitsch boekje over de Liz. 1914/15, 171. Prentje uit een Fransch boekje over 168. Petrolea. Gebouw 1924, t.t. Prinsegracht no. 1924, 246. Prinses Julianakerk te Scheveningen. 1928/29 t.t. Ruiterstandbeeld van den Roomsch-Koning Willem II. 1923, t.t. Standbeeld van Tournooiveld met de beide Doelen’s, 1614. 1916, 28. Vaandel van de Scheveningsche schutterij. 1925/27, 195. Vijver met de beide Doelens, 1597. 1916, 53. Weygand. Een der eerste uitgaven van F. J. 1928/29, 232. Weygand en Beuster. Een der du bois de la Haye. Uitgave Willemspark. 1913, 299.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 148