ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 137 Biz. 80 Andel, advocaat Ammerslaan, van, 9 46 78 van Amsterdamsche Ancker, J. Ancreel, nière, Paul d’, Angers, 38 27 92 27 28 57 3 65 Biz. 59 Ammunitie haven, Ampelonis, meester, Angemeer, Hendr., Angennes, Julie d', Angenville de la Bourdon- 1914115, 175 1923, 30 (nt. 1) Anhalt, de Vorst van, 1917/18, 97 Anjelierstraat, 1921)22, 233 Anjou, portret van den Her tog van, 1914115, 216 Ankersmit, J. F., 1925)27, 304, 1928129, 371 Anna, Gouvernante, 1916, 88, 1921122, 151, 1924, 362 Anatte Pouwels, Ancker, Cornelie 1919)20, 1919)20, 1924, 1913, 1914)15, 211 Andriessen, J., 1928)29; 268 (nt. 1) Andrieszoon, Daniël, 1919)20, 48 Andrieszoon, Danneel, 1919/20, 57 Andrieszoon, Jacob, 1919/20, 46 Anemoonstraat, 1921)22, 233 Angelé, P. J„ 1914)15, 286, 293, 334 1914115, 234 1917118, 109 v. d., Ampsen, W. C. baron Nagel van, Ampt, A., Amptgeld, Amstel, Het 1919120, in den, 1916, 1913, adjudant-generaal, 1913, van den, 1919)20, Andel, J. v. d., 1913, Andrade, Teixeira d' en Hester Teixeira d' dochter van Johse Teixeira d’ 1914115, 166 Andreas, Kanunnikken-kapit- tel, 1924. 204 Andries Bickerweg, 192H22, 238 Andries Codden, Andries, dr. Stijn, Andriesfort, Smit, Andriess, mr„ Andriessen, D. B., Amerongen, mevr. Borre van, 1914115, 43 Amersfoort, 1921)22, 165, 1924, 352, 1925127, 180, 182 Amersfoortschestraat, 1928/29, 356 Ameijde, leidekker van, 1921)22, 156 Amia, D„ 1914115, 79 Ammers, Ghijskijn van, 1919120, 6, 1924, 109, 116 (nt. 1), 124 1925127, 292, 297 1925)27, 69 1916, 113, 120 van 1924, 248 1913, 197, 242 1914115, eerste slot, 1917-1918, 191 Amstel-porceleinfabriek, 1914/15, 234 Amstel, pseudoniem A van, 1928)29, 64 Amsterdam, 1913, 1919/20, 1921)22, 1923, 1924, 1925/27, 1928129, passim Amsterdam, Aanslag op, 1917118, Amsterdamsch Athenaeum, 1928129, 278 Amsterdam, het Logement van, 1913, 184, 1925)27, 79, 82 Amsterdam, Secretaris van, 1925127, 96 postwagens, 1916, 188 Amsterdamsche Veerkade, 1919/20, 120, 1924, 259, 1925127, 62, 1928)29, 43, vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 158