I i ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 139 Asperen, Van, van 50 2 47 56 4- Arntzenius, J. O. A., van Sara en Clara d' Arrienss, P., Artemis, 58 28 63 Artene, Carel dā€™ Artilleriepark, Asperen, P. van, Asperslag, A., Asperslagh, Lā€ž Assen, prof, van, Assendelff, 92, 22, Artois, Arton, W., Biz. 56 M. van, Ascher, Asch taal, Ashford, baron, 93 1913, 22, 67 1928/29, 366 1928/29, 358 1924, 383 1914115, 108 Asaka, Prins en Armstrong, Archie, 1917118, 77 Armwezen, Arnaux, A., 1930, 57 1914/15, 223 Arneide, Advocaat, 1917/18, Arnemuiden, 1916, 123 Arntzenius, D. J. A., 1917/18, 210 Arntzenius, Floris, 1923, 155, 1925/27, 330 1913, 285 Arntzenius, W. N., 1928/29, 6 (nt. 1) Aron Parera, J. van, 1914/15, 213 Arredondo, Raphael Lopes de Los Rois (Rios?) d', en - 1914/15, 181 1913, 282 1924, 249 Asperen, C. van, Asperen, de heer van, Asperen, wed. Biz. Arentss, A., 1914/15, 81 Arentss, Dirck, 1913, 35 Ariaensdr., Aechtgen, 1916, 170 Arienss, A., 1913, Arienss, C., 1913, Arienss, H 1913, Arkel, 1923, 112 Arkelen, Jonckheer van, 1919120, 35 Arland Bartendorff Co., 1914/15, 286, 335 Arlande, de Markies D', 1914115, 339 1925/27, 129 1917ā€”1918, 123 1914/15, 140 1916, 147 Arie veen, Arlington, Armada, Armbezoek in 1563, Armeninrichting, 1913, 185, 211 Armenraad, 1924, 444, 459, 467 Armenspijskokerij, 1924, 446 Armenvergadering, Algemee- ne, 1924, 453, 456, 463, 465, 467 Armenzorg, 1924, 463 Armenzorg in de 16de eeuw, 1916, 146 vlg. 1913, 1925/27, 30, 1928129, 382 1917/18, 58 1914/15, 25 Arij de Sceutteldraijer, 1924, 333 Ary Schefferstraat, 1925/27, 295 As, Gijsbertus Gerardus van, 1925/27, 304, 1928/29, 360, 360, 389 Prinses, 1925/27, 332 1923, 132 van, Asbeck, E. H. van, Asbeck, G. C. baron 1925/27, 337 Asch van Wijck, jhr. mr. H. A. M. van, 1913, 287 Asch van Wijck, jhr. mr. J. 1913, 287, 1930, 113 1928/29, 248 1930, 94 1921/22, 150 (nt. 2) Asmans, Dorothea Frederica, 1924, 255 1917/18, 27, 1923, 112, 122 Boetselaer 1914/15, en vrouwe 1914/15, van H. van, 1914/15, Asperen, F. J. van Boetselaar Heer van, 1914/15, 108 Asperen, Maria van, 1925/27,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 160