1 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN HO Biz. 84 57 59 X 38 36 50 Assigny, G. d’, B. 36 43 2 60 Assendelftstraat, 1914)15, 22, Baard, C. W. W., Baardt, Cl., Baarland, Baarn, Baarsel, C. van, Baas, mr. 95 55 1923, 116 Aumale, d', Aumerie, J. T. d', Aurelius, C„ Austerlitz, Auxbrebis, E., 1914)15, 20 1921)22, 249 1921)22, 233 1914)15, 345 te Mid- 1917118, 134 1923, 147 1925127, 274 1913, 53 Aylva, van ron van, Aytona, markies, Azaleapiein, Azaleastraat, 1914115, 164 192812.9, 372 1923, 30 (nt. 1) 1925127, 148 1928)29 236 metselaar de, 1913, 98 Biz. 1928129, 236 1923. 102 1923, 125, 127 1925127, 9 Auber, Aubin, St., Aucubastraat, Augsburg, Augsburgsche Confessie, 1913, 117 Augustijn, 1914115, 352, 1923, 34 1917118, 77-91 1913, 282 1930, 1928129, 1914)15, 37, 103 Aved, Jacques André Joseph, 1924, Avemas-le-Gras, Antonio der de baron van en Ma nuel en Pedro 1914115, 164, 166 Avernas-le-Gras, Sara, Ra chel, David en Judith An na, 1914115, 166 Avet, 1914115, 232 A. W., 1928129, 367 Axpoel, Jan van, 1919)20, 72, 73 Aylva, baron van, 1924, 247 Aylva, mr. Hans Willem van, 1924, 247 Pallandt, F. ba- 1913, 282, 284 1917118, 34 1921122, 233 1921122, 233 Azevedo Continho, M. A. d’, 1914)15, 212 Assendelff, wed. van, 1914115, Assendelff, B. van, 1914115, Assendelff, W. de Fachet, 1914)15, Assendelft, Grafmonument van, 1923, 33, 54, Assendelft, Het oude huis van, 1914115, 22, 1919120, Assendelft, wapen van, 1930, Assendelft, heer van, Assendelft,vrouwe van, 1924, 299 Assendelft, mr. A. van, 1913, 42 Assendelft, Claes van, 1924, 162 Assendelft, jhr. E. van, 1913, Assendelft, Gerard van, 1925127, 125, 141, 175 36 Assendelft, wed. J. van, 1913, Assendelft, Jan van, 1919120, 62, 65, 1924, 164, 216, 259 Assendelft, wed. mr. Dirck Hamel, M. van, 1913, Assendelft, mr. Paulus van, 1917)18, 147 1913, 29, 1925127, 53, 58, 62, 82 Assenschestraat, 1928129, 356 Asser, mr. T. M. C., 1928129, 275, 277—280 (nt. 1), 282, 289, 308, 310 Assigny, G. d', 1913, Assigny, Gideon d', 1914115, 83 Assigny, Joh. d', Asstraat, Asterstraat, Asturië, prins van, Athenaeum Illustre delburg, Athlone, Earl of, Atjehstraat, Aubé, G.,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 161