ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 141 Biz. Biz. 34 46 74 35 58 54 Backerus, de wed. 21 Bakels, R. S., 27 Bakhuyzen, prof. Baerle, Ida van, Baerle, Jan van, Baerle, Sara van, Bakker, Jan de, Bakkers, zie. 38 96 88 75 lem, Backer, G. Fr„ Backer, H. E., Backer, Jacob, Backer, Jacob de, Backers, C., Backershagen, Badinrichting, Badweg, Baeck, Baefge, Bael in den Engel, Baen, mr. C., Baens, Joh. de, Bagelaar, generaal, Bagelaar, G. S. A., Bagnand, Libry, Bagijnenhoven, Bagijnestraat, Bailleul, heer van, Bailly, Aernout, Bake, C., 1914115, 128, 1921/22, 193, 1923, 128, 130, 131, 135, 1924, 480, 484, 1925/27 307 1924. 481, 1925127, 304 Bakenes, Barthout van, 1924, 147 Bakhuis, ir. J. E. H., 1923, 145, 1925127, 333 1924, 383 1924. 383 1923, 102 Baerten, Neel, Baertszn., Heyntgen, 1919120, Baertwijck, mr. J. de Jonge heer van, 1913, Baeruntszoon, Heynrick, 1919/20, 1913, 283 1913, 284 1925127, 227 Bagijnenhoven, 1930, Bagijnestraat, 1913, 56, 1914/15, 72, 73, 236, 238, 242, 298, 305, 1925/27, 1925/27. 153 1914/15 87 Baerle, Susanna van, 1917/18, 27, 28, 43, 1928/29, 33, 36 Baert, Thimon Velius, 1921/22, 161 1925/27. 134 55 Bachmanstraat, Back, C. G., Back, Eduard, Backaert, mr. A., Backer, mr. Cornelis, 1925/27, 199 Backer Corneliszzoon, Wil- 1925/27, 199 1914/15, 1914115. 86 1919/20, 55 1916, 102, 111 1913, 48 1925/27. 199 Backerszn., Geeryt Jan, 1919/20, van J. C., 1914115, Baco van Verulam, 1917/18, 9, 22, Bacx, Ch„ 1914/15, Baden, Prinses Louise van, 1928/29, 181 (nt. 2) 1923, 12 Bakhuizen, A., Bakhuizen, F., Bakhuizen, H., Bakhuizen van den Brink, 1930, van de Sande, 1930, Bakker, A. H„ 1928/29, Bakker, Gerit Grijp de, 1916, 22, 115 Bakker, Gerit Jacob de, 1916, 22 Bakker, herdenking Jan de, 1928129, 381 1925/27, 337 1916, 44 Baas, mr. Timmerman de, 1913, 100 Bach, 1923. 70 Bacheris, mr. S., 1913, 35 Bachman, A., 1913, 210, 224 vlg. 1921/22, 237 1913, 66 1921/22, 204 1913, 38 Badhuis, Badhuis Torenstraat, 1928/29, 385 1925/27, 270 1925/27 39 1917/18, 42, 51 1924, 295 1916, 116 1914/15, 111 1914115, 40 Baer van Slangenburgh, Ge neraal-Majoor F. C. van, 1928/29, 381 1917/18, 35 1917/18, 27 1917/18, 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 162