ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 142 36 8 5 Barby, graaf de, t- 91 69 26 86 52 61 47 37 21 28 Barents, G., Barents, T„ Barette, Barger, G„ 51 48 38 47 48 en 1919/20, capiteyn 1913, 1919120, 1919120, Bam, jhr. F„ Bam, jhr. Fl., Bam, Heer van 32 1924, 218 Banjeart, Bankaplein, Bankastraat, Bankvereeniging, Centrale, Bannius, Banser, J., Barbara, juffrouw, 1914/15, 353 Bakkerstraat, 1917/18, 148 Balckegade, Claes Dircsxsz., 1928/29, Balckenijnde, Cl. D.,1914115, Balckeneijnde, D. P.van, 1913, Balckeneijnde, Marinus, 1914115, Balde, P„ 1913, Balder wed. H. v. d. Bergh, P„ 1914/15, 73 Balen, Dideric van den, 1924, 184 Balezn., Dirck Jan, 1919/20, 55 Baljuw, 1924, 109, 110, 115, 120, 122, 124—126, 129— 131, 133, 138, 139, 144, 148, 152—154, 168, 170— 172, 178, 179, 199, 341 Baljuw v. Berwaerde, 1919/20, Baljuw van den Haag Haagambacht, Baljuwschap van Delfland, Biz. Bamis- of Haagsche kermis, 1923, 39 (nt. 2) Ban of Bon, Gerrit van der, 1917/18, 147 Banaanstraat, 1921/22, 234 Banchem, J. van 1913, Banchem, Johan van, 1928129, Banchem, mr. Joh., 1914/15, 98, 113 Banck, 1914/15, 109 Bancken, de erfgen. van J. van, 1913, Bancken Steven, Geertje Adriaens van, 1928/29, 53 (nt. 1) 1919/20, 55 1923, 145 1925/27, 253, 258 Algemeene 7923, 148 1917118. 61 1914/15, 65 7924, 272 Barbarossa, Haradin, 1925/27, 179 Barbe, wed. van G. La, Barbier, Clays, Barbier, Geerijt, Barbier, Walrave de, 1916, 22, 103, 107 7924, 432 Barchman Wuytiers, jhr. D., 7928/29, 393 Barck, Matthijs, 1924, 402 Barckhausen, Geheimr. von, 1914115, 282 Barel, 7924, 383 Barendrecht, heer van, 1921/22, 187 1914/15, 34 1914/15, 36 7924, 383 7923, 139 7924, 131 Baljuwschap van Kennemer- land, 7924, 131 Baljuwschap van Zuid-HoL land, 7924, 131 Balthasars, kaart van Floris, 1925/27, 21, Balthazarsz., Floris, Balzac, Jean Louis Guez de, 1917118, 43, 44, Balzac, Louis Guez de, 1917/18, 31, 1914/15, 1913, Vrijhoven, C. 1914/15, Biz. Bakker Schut, ir. P., 1923, 128, 1925/27, 328, 7930, 101, 106 Bakkershagen, de buitenplaats,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 163