ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 143 Bk. Biz. wed. 73 48 1 92 5 Désiré, wed. H. A. de, Basily, Bartrams, J., Bas, Dirk, Bas, A. F. de, 71 3 65 B. de la, Basselman, Bassen, B. v_, Bastiaens, Bastiaens, Th., Beaubrun, Beauclair, 4 58 Batz en Co., Firma, Baud, jhr. J. C., Bauffre, Victor, Baumgartner, Joh., Bauwens, dr. I., Bavius, professor, Bavoylaan, Bayard, Mej., Barthold, Ernst, Barthout Jansz., Corn., 1916, 138 vlg. Basse Cour Caan, jonkvr. H. 1925/27, 335 van D., 1913, 1914/15. 1923, Bartoutsbroeder, Gherijt, 1919120. 34 Barthoutsz, Cornells, 1925/27, 132, 174 1914115, 45 1917/18, 21 1925/27, 277 Bas, F. de, 1923, 159, 1928/29, 380, 388, 1930, 50, 59, 63, 65, 66-70, Barlaeus, 1917H8, 24, 36, 38, 42, 51, 54, 55, 64, Barlotte, la, 1924, Barnevelt, M. van, 1914115, Barnevelt, poortje van den heere Advocaat (zie ook Oldenbarnevelt)1921/22. 171 Barois, 1914/15, 201, 202 Barre, Anne de la, 1917/18, 88, 110 1925/27, 143 1913, 49 Barry, Jan van, Bart, D. C., Bartelmees wed. P. Barthe- lomeus, J., 1913, Bartelmeus, de bordeurwerker, 1916, 22, 106 1924, 401 Bax, Paulus en 73 Bas, mr. F. de, 1913, 201 Bas, notaris J. W. H. de, 1923, 137, 1928/29, 231 (nt. 2), 233 (nt. 2) Bas, W. J. M. de, 1924, 472 Bas geb. Beausar, mevr, de 1928/29, 395 1928/29, 289 Basius, Johan, 1913, 23, 1916, Basken uijten Haech, 1925127, 185 Basquin, mr. L. J. M., 1924, 473 Basse Cour Caen, jhr. mr. H. A. C. de la, 1924, 260 52 6 70 1914/15, 78, 103 Bastiaansdoelen, St., 1925127, Bastiaenss, L., 1913, 66 Bastingius, J., 1914/15, 47 Batava Tempe, gedicht, 1917/18, 20, 1930. Batavia, 1924, Batenburg, W. A. graaf van Hoorn vrijheer van, 1914115, 43 Battelmarct, Dirck, 1919/20, 61 Batz, Gideon Theodor, 1923, 67 Batz, orgelmaker Johan Hein rich Hartman, 1913, 95, 102, 121, 1923, 65—67, 71, 1928/29. 40 1923. 69 1913, 285 1923, 145 1914/15, 296 1917/18, 213 1924, 364 1925/27, 294 1930, 90, 94 Bazar, Koninklijke, 1925/27, 86 Bazilio, Don Antonio, 1914/15, 223 Bazin, 1914/15 307 Bax, F„ 1924. 383 Bax, Geertruyd dochter van Christiaan Bax, 1917118. Marcelus, 1917118, 2, 1917/18, 110 1928/29, 258 (nt. 1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 164