J- 1914/15, ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 150 Biz. 86 46 88 1930, Bleiswijk, 37 ■te»- Blanchy, Blanckaert, J. van, 60 60 3 75 51 59 63 Biz. 3 Blais, J., Blamont, C. de, Blauwe Katnerlaan, Blécourt, mr. A. S. de, 1921/22, 196,1923,78,1924. 107 Bleekrode, dr. Louis, 1923, 122, 1924, 394, 441 Blenckvliet, A. van, 1914/15, 20, 792/ 22, 222 Blenckvliet, J. van, 1914/15, Blanckendael, J., Blankenburg, Blaricum, Blaricumscheplein, Blasius Jr., Blatvoet, Pieter, Blauw, wed. van partement van, Binnenpoort, Binnensingel, Z.W., Biondi, 1917/18, 13 Bioul, Moreau de, 1924, 383 Birkenfeld, de Palts- graaf v„ 1917/18, 146 van Bar- 7974/75 65 7927/22, 188 1928/29, 39 1914:15, 49 1914/15, 115 Bise, Henrietta Antoinetta, 1921/22, 188 Bise, Wilhelmina Antoinette, 1921/22, 188 Binkhorst, Binkhorst, Lodewijk, Binkhorstlaan, Binkhorstsche kade, 1925/27, Binnendijk, J., 1925/27, 319 Binnenhaven, Tweede Sche- veningsche, 1923, 138 Binnenhof, 1913, 51, 1914/15, 51, 1917/18, 41, 1919/20, 91, 1921122, 160, 166, 1923, 129, 1924, passim, 1925127, passim, 1928/29, 8, (nt. 2), 13-15, 19, 20, (nt. 1), 7930, 49, Binnenlandsche Zaken, De- 7924, 39, 204 1925127, 72 7924, 362 1917/18, Bisschop, mej. J. C. H., 1925/27, 320 BisschopRobertson, Suze, 7923, 132, 158 Bisschop, Johan de, 1917118, 120 Bisschop van Haarlem, 1928/29, 392 Bisschopstraat, 1924, 474 Bissing, F. W. von, 1925/27, 317 Bladden, D. van, 1913, Blade, H. C. van, 7973, Bladen, de wed Kapteyn C. J. van, Bladen, J. van, Blaeu, Blaeu, Johan, Bisbincq wed. M. nevelt, M., Bisdom, mr. Jacob, Bisdom Utrecht, Bisdommer, Bisdommer, F., Bima, Aurora van, Binchorst, priester v. d., Binckerhout gqseyt P. C. van, 7927/22, Willem 79/6, 120 Quant, 1914115, 48 Binckhorsthoek, 192V22, 230, 7923, 158 Bingley, tooneeldirecteur Ward, 7973, 188, 227, 1928/29, 324 1925/27, 10-14, 18 7924, 404 1925127, 14-18 13 1914/15, 1914/15, 1930, 1925/27, 280 Blaeu, Willem Jansz., 1917118, 50, 76 1914/15, 80 1914/15, 193 Blanchard, 1914/15, 346—350, 352 1914/15, 345 1914/15, 89 Blanckenburch, C. van, 1914/15, 101 1914/15. 70 1924. 374 1925/27, 148 1928/29, 349 1928/29, 1919120, 1924, 474

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 171