ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 154 Boote, Maria, 10 3 Borchgrave, ter, Borsman, de wed. 84 85 Bor, Bor, Pieter, Boreel, mevrouw, Boreel, jhr. A., Boreel, jhr. W., Borel, H„ Borghols, H. J., 38 30 30 83 78 Bort, H. C., Bort, N. P., Bort, de wed. 84 50 24 30 64 64 70 42 15 26 43 42 82 32 36 19 4 Borchstraat, Borde, De la, Borduerwerker, Bertelmeus de, 1916, 22, 106 Gheryt de, 1914/15, 1914115. d. raads- 1913, 1913, 1913, Amerongen, mevr., 1914115, 1913, 15, 1914115, 1924, 252 den, 1914/15, 95 1924, 480 Biz. 1925127, 174 1914/15, 64 1914/15, 112 1913, 1914/15, Borre, Petronella, Borrebach, A., Borreman, A., Borren, C. van Borret, Am. Borselen, Frank van, 1921/22, 170 Borselen, M. van, Borsman, C„ Borsman, E„ Borsman, H., Borsman, wed. Boote, P., Booven, Henri van, 482, 1928/29, 368 1924, 6, 1928/29, 1923, 113, 114, 116, 1930, de graaf de, 1924, 385 1921/22, 242 1914/15, 190 Born, Aernt Alias, Born, C. van, Born, C. J., Born, H. v., Born, N. van der, Born, de erfgenamen van mr. P. van der, Borndrincker, C., Borre, de wed. v. heer, Borre, Hieronimus, Borre, P. van, Borre van 1923, 34 1914115, 132 1913, 53 1914/15, 92, 111 1913, 1914/15, 1914115, Boote, Elisabeth, 1928/29, 80 (nt. 2), 100 (nt. 1) 1928/29, 78, 80, 1928/29, 1924. 1914/15, 30 1914/15, 101 1914115, 101 1914/15, 101 van mr. H., 1913, 48 mr. L, 1914/15, Borsselen, Wolfert van, 1924, Borssy, Th., 1914115, 36 Borst, P„ 1914/15, 100 Bort, de kinderen van D., 1914/15, Bort, de wed. van D. C., 1914/15, Bort, de wed. van G., 1914/15, Bort, de erfgenamen van H„ 1914/15. 1913. 1913, van mr. P„ 1914/15, Biz, Boorlaan, 1921/22, 229 Boorly, Margaretha, 1928129, 78 Boot, firma, 1928/29, 387 Boot, grafkelder van de familie, Boot, prof., Boot, D., Boot, F„ Boot, Jacob, Boot, mr. Joh., Boot, jhr. M., Borduerwerker, 1916, 20, 22, 67, 107, 125 1928129, 179 1913, 286 Boreel, Jacob, 1928/29, 204 (nt. 1) Boreel, jhr. J. W. G„ 1913, 286 Boreel, Th., 1913, 284 Boreel, Willem, 1917/18, 104, 107 - - 1913i 285 1923, 134 1925/27, 340 Borgondien, G. S. van, 1914/15, 44 Borluut de Noordock, 1924, 383 Borm, J. J. van den, 1914/15, 114

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 175