1 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 155 42 55 73 64 Bosboom, Frans 95 95 41 28 46 Boschbrug, 25 83 71 3 Boschvliet, 1913, 1914/15, 1921/22, 1913, 1913, 1914/15, 1914115, 8 57 Boschhek, Boschkant, Bosch, F. van den, Bosch, kapitein J. van Bortius, mr. D., Borts, Pieter, Bos, plattegrond van, Bosch, dr., Bosch, de wed. burgemeester, Bosch, A., 1921/22, 126 1914115, 1924, 13, C„ en A., 1925/27, 275, 181 Bosch, P. den, 1914/15, 39 Bosch, het, 1923, 110, 146, 1924, 5, 75-78, 81, 82, 84, 85, 91, 155-157, 161, 218, 1925/27, 51, 62, 65, Bosch, Huis ten, 1916, 187 Bosch, straten genoemd naar het 1921/22, 231 Bosch, C. ten, 1925127, 323 Bosch, P. ten, 1923, 153 Bosch, van den, 1914115, 109, 1921/22, 218 76 98 71 62 56 88 78 1914/15, 40, 65, 114 Bos, J., Bos en van Harn, 286, 1925/27, 8, 1928129 Bosa, J„ 1914115, Bosboom, vendumeester, 1917/18, 169 Johannes 1919/20, 123 1924, Bosboom, Johannes, 479, 1925/27, 305, 1930, BosboomToussaint, mevr., 1917/18, 211, 1930, 1914115, 114 van den 1914/15, 30 1913, 24, 1923, 131 Bosch, mr. Appolonius, Bosch, B_, Bosch, ds. C., Bosch, mr. Bosch, C. Bosch, E., Bosch, E. J., Bosch, J., Bosch, Bernardus de, 1928129, 322 Bosch, den, Bk 1913, 62 1913, 41 Bk. Bosch, commis van den, 1924, 26 (nt. 1) Bosch, de voorkinderen van den heere V. d., 1913, Bosch, A. A. van den, 1928/29, Bosch, de erfgenamen van A. van den, 1914/15, Bosch, E. B. van den, 1913, 281 1913, 283 den, 1913, 54 Bosch, J. A. van den, 1913, 285 Bosch, Lambert van den, 1917/18, 129 Bosch, jhr. W. van den, 1913, 286 Bosch, jhr. A. v. Duyven- voorde heer van den, 1913, Bosch heer van Middelhar- nis, jhr. A. du, 1913, Bosch, jhr. J. J. van Wasse- naer heer van, 1914/15, Bosch, Voor- of Westpoort, 1924, 162 1925/27, 67, 83, 251, 264, 266 Bosche, de heer van den, 1919/20. 24, 1924, 479 1923, 128, 1924, 13, 367, 1925127, 82, Boschkant, het huis aan den, 1930, 106 Boschkant, Kerk aan den, 1923, 7 Boschlaan, 1921/22, 231 Boschman, de wed. J., 1914/15, 79 Boschman, V., 1914U5 61 Boschpoort, 1913, 41, 1914/15. Boschuijssen, Crispijn van, 1916, 147 vlg. - 1914/15, 90

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 176