ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 156 Biz. 96 39 de 89 19 Bossaerts, Jacob, 26 27 82 61 Bouge, de, Bouman, G. F„ 39 Bossart, baron de, Bosscharts, M„ Boscoop, Bose, J. H., Bossenius, W. G., Bossier, J„ Bossy, J. P. van, Bosszt, Jacob, 64 92 92 81 36 23 29 Bouckhorst, De raadsheer, 1913, 1916, Bouckhoven, Fr. van, Bouchoven, Jac. Bourgeois, Léon, 286, 289, 290, Bourgois, De kinderen Ph., Boterhuis, Boterstraetje, Both v. d. Eem, E., Botting, Bosman, J., Bosman, de wed. de, Bouché, M., Bouché, Maurits, Boucher, F. L. G., Boudijns, Pieter, Boydijnssoen, Claes, 1919120, Boudynszn., Goeswijn, 1919120, Bouge, de, 1928129, 236 Bouillon, de hertogin van, 1917118, 26 1924, 483, 1925/27, 306 Bourbon, Charlotte de, 1917118, 17, 31 1928129, 292-294, 297 van 1913, Bourgondië, Philips van, 1919120, 3, 1924, 90, 119 Bourgondiërs, het optreden der, 1919120, 19 Bosse, mr. Bouchorst, Nicolaas, Bouchorst van Wimmenum, van den, 1919120, Bouckhorst heer v. Wimme num, jhr. N. v., 1913, Bouckhoven, de secretaris, 1914/15, 115 wed. van 1914115, Franc v., 1916, 1914115, Biz. 1916, 103 1913, 86, 87, 1916, 143 Boshart en Osthoff, firma, 1928129, 253 Boshuysen, F. van, 1914115, 77 Boskoop, 12Z1, ‘.ZZ, T? 1924, 106, 440 Bosman, de wed. van capt., 1914/15 103 1914115, 233 mr. L., 1914115, 1924, 106, (nt. 1) 1914/15, 272 1914/15, 37 Bossche, D. van den, 1914/15, 32 Bossche, J. B. H. A. van den, 1928/29, 72 Bossche, J. G. F. C. van den, 1928/29, 73 Bossche Veerhuis, 1913, 247 Bosschuysen, de rentmees ter Cryspijn Jansz. van, 1919120, J. P. van, 1928129, 377 1914/15, 317 1924, 296 1914115, 102 1916, 103 Boter- en Hoendermarkt, 1913, 64 1925/27, 74 1914115, 100 1913, 22 1924, 99 Bouc Sr. de Gaoust, Pieter 1917118, 106 1914/15, 61 1921/22. 218 1924, 497 Boncquet, S., Boudaen, de raadsheer, 1919120, 102 Boudaen, B., 1913, Boudesteijn, de wed., 1914115, 27 Boudesteijn, Joh., 1914/15, Boudewijnse, mr. J. H., 1925/27, 322 Boudiin Kerstinenzoen, 1919/20, 1919/20,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 177