ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 157 Biz. 52 54 71 38 Boutesteyn, Johan, 89 Braeckel, mr. 46 3 3 Bousquet, A., Boussu, graaf van, Bout, Adriaen, Boutesteijn, A. Cl., Boutesteyn, Claes 1 1919/20, 1919/20, 1919/20, 1916, 93 64 50 87 1914/15, 1914/15, 1914/15, 75 61 41 98 78 Boutesteijn, M„ Boutmy, Bouwman, N. A„ Bouwmeester, P. J., Bouwvereeniging, Algemeene 1923, 153 1914115 207 1914/15. 92 1914/15, 52 Braeckel, J. van, Braekeler, F. de, Bragastraat, Brakel, jhr. van, Bouwens, Gerardt, Bouwenszoonszoon, Maerten, 1919120, 1925/27, 320 1924, 499 Boy, de wed. van mr. Corne lls, 1914/15, 84 Boijlestraat, 1921/22, 240 Boyman, A., 1914/15, Boys, de procureur de, 1914H5, 28 1928/29, 236 Bouvier des Eclats, 1913, vlg. passim, 215 - 57 49 46 201, en Bouwelin, Neel, Bouwelin, Niel, Bouwen, Coopal, Bouwen Hugezoen, 106, 108, 116, 125 Bouwen Symoenszoon, 1919/20. 1914115, Coöperatieve, Bouzon, Hariette, Boxel, de adv., Boxel, de majoor, Boxel, Anna Jacoba, 1917/18, 184 Boxhorn, Zuerius, 1917/18, 44, 51, 1930. Biz. Bourgondiërs, het wereldrijk der, 1919/20, 89 Bourgonje, Joost van, 1928/29, 53 (nt. 1) Bourgonje, Magdalena van, 1928/29, 53 (nt. 1) 1913, 285 1924, 406 1914115, 183 Bouten, Heyn van, 1919/20, Boutens, P. C., 1924, 481, 1925/27, 305, 1928129, 361, 1930, 1913, Meesz., 1925/27, 150 1925127, 150 (nt. 2) 1914115, Boys, B. Bernardijn diet du, 1914115, Braams, mr. C. R. F., 1928/29, 159 (nt. 1) Braamstraat, 1921/22, 233 Brabanders, Ave, 1919/20, 29, 32 Brabant, hertog van, 1919/20, 3 Bracamonte, Gonsalo, de, 1924, 4J1 Brachman, Pieter, Brachman, R., Braeckel, de heer, Braeckel, de wed. van, 1914/15, E. van, 1914/15. 1914/15. 1928129. 329 1928/29, 354 1925/27, 140 Brakel, C. J. van, 1914115, 324 vlg. Brakel, Paulus van, 1916, 176, 184 Brakel Doorwerth, L. baron van, 1913, 285 Brakel tot Harmensteijn, J. van, 1914/15, 69 Brakman jr„ dr. C., 1928/29, 379 Bramer, L., 1919/20, 124 Brancas, de hertog van, 1914/15. 205 Branche, Joh., 1914/15, 103 Brand, Pieter, 1917/18, 201 Brand, Samuel Abrahamsz., 1921/22, Brande, de camerbewaerder van den, 1914/15, 52, 112

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 178