ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 159 Biz. Biz. 22 2 42 41 79 Bremen, Bremstraat, Breugel, Breedstraat, Breelstraat, Breen, J. van, Breetvelt, J. J., Breezandstraat, Breitner, G. H„ Brent, bisschop, Brester, familie, Bresterstraat, Breteuil, graaf de, 53 29 Breitnerlaan, Brekelenkamp, Q., Bremans, A., Bremans, wed. A., Bremans, Commerijna, 1928129. 49 1925/27, 165 (nt. 6) Bremen, ouderling van, 1913, 100, 101 1921122, 233, 1923. 127 Brandis, prof. 1930, 110 1917/18, 108, 110 1925/27, 277 1924, 383 1925/27, 25 55 1915 284 1913, Wesenburgh, en D. van, 1914/15, Brederode, Ghijsbr. tot, 1916, 100, 107 vlg. Bredius, dr. Abraham, 1923, 150, 1925/27, 305 Bredius, Verzameling, Broeckman, H., Broederschap van Brederode heer v. Veenhui- zen, R. van, Brederode van jonkvr. A. C. van den, 1923, 134, 154 1925/27. 62 1923, 127 1913, 133, 155 Breestraat, 1914/15, 97, 98, 1917/18. 148, 1924, 201 1913. 51 1925/27, 296 1928129, 364, 373 1925/27, 295 1919/20, 123 1913, 29, 1913, 1921/22, 210 1914/15, 85 1921122, 2 (nt. 2), 4, (nt. 1) 1916, 184 Brey, Victor, Brezé, de maarschalk de, 1917/18, Briel, den, 192H22, 194, 1923, 122, 1924, 430—432, 1930, Brielle, Cornells van den, 1919/20, 47, Brienen, C. baron van, Brienen van de Groote Lindt, A. N. J. M. baron van, 1913, 282 Brienen van de Groote Lindt, W. D. A. M. Th. baron v., 1913, 283 Brienne, Henri Louis de Lo- ménie graaf de, Brender a G. A., Brender a Brandis, L„ 1928129, 72 1928/29, 309 1924, 465 1928/29, 354 1913, 283 Breton, Arthus Le, 1914/15, 53, 1921/22, 222 1914/15, 214, 216 Breugel, vrijvrouwe van Heenvliet, Johanna van, 1921/22, Breuilpont, de, 1914/15, 348 Breukelenschestraat, 1928129, 349 Breukelman, mr. J .B., 1923, 151, 1928/29, 368, 382, 384 Breur, procureur, Breur, mr. A., Breur, Simon, Brink, Jan ten, Brisart, Brittenburg, Brix van Walburg, firma, 1928/29, 253 Brocx, P. H., 1928/29, 74 Broeck, 1924, 105 Broecken, van den, 1925/27, 332 Broeckhuijsen, de heer van, 1914/15, 22 1914115, 96 St. Joris, 1916, 8-139

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 180