160 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. vlg. 36 61 77 18 46 61 78 Bronkhorst, 28 Bronkhorst, Bronkhorst, Joost 1923, 1913, d., 1914115, 46 86 34 98 45 4 58 61 21 66 89 Biz. 39 1924, 389 1923, 143 Broekstraat, van den, Broelleman, dr., Broersz, Jan, Broes, E. J., Broese van Groenou, Brom, G., 1925/27, 1914115, 1919120, 1914/15, 1919120, 1913, 1924, 383 B„ Dirck, J-. Jan, Brouwer, J. F., Brouwer, P. H., Brouwers in Holland, Gene rale, 1916, 160 Bronovo, Brons, J. C„ Bronsraet, G., Bronsveld, dr. A. W., 1921/22, Bronsvelt, 1914115, 109 Bronsvelt, de wed. van den commies, 1913, 142 Brouw, Carel, Brouwer, 1924, 383, 1928129, 335 Brouwer, collectie, Brouwer, Brouwer, Brouwer, Brouwer, Bronsvelt, W. van, 1914115, Bronswijk, de wed. Brooshooft, mr. P„ Brosterhuisen, Johan, 1917/18, 11, 24, 36—38 Brouart, Joannes en Thomas, 1917/18, 6, 7. 13, 22 Brouck, J. J., 1913, Brouck, de klerk van den, 1914/15, 108 Brouck, wed. van den, 1914/15, Brouck, J. van den, 1914/15, Brouck, Commis ter Finantie, Johan v. d., Brouck, J. A. v. Brouck, J. C. v. d„ 1914/15, Brouck, de erfgenamen van J. G. van den, 1914/15, Brouck, P. van den, 1914115, 101 Brouck,W. van den, 1914/15, Brouckhuysen, mr. H. K., 1913, Brouckhuysen, J. C. van, 1913, Jonge, de 1914/15, Broederschap van St. Sebas- tiaen, 1916, 54 en Broedersz, Jacob Jan, 1916, 102, 107, 1919/20, Broekhuizen, 1917/18, 40 Broekhuizen, jhr. van, 1925/27, 140 Broekhuizen, J. van, 1917/18, 129 Broeksloot, 1925/27, 10, 11, 14, 15 Broekslootkade, 1925/27, 289 Broekslootweg, 1921/22, 229, 1925127, 297 1928/29, 354 1921122, 169 1925/27, 173 1928/29, 236 1923, 160 1925/27, 305 Bronckhorst, 1924, 393, 407, 417, 418, 429 Bronckhorst, Dirck van, 1924, 436, 442 Bronckhorst, jhr. J. v., 1913, 285 Bronckhorst, jhr. W. B. van, 1913, 285 Bronckhorst, raadsheer, 1924, 407 Brondgeest, Martinus G., 1928/29, 225 (nt. 1) Hr. Anthonius, 1925/27, 140 (nt. 4) Cornelis van, 1925/27, 161 van de, 1924, 394 Bronkhorst, Laurens van de, 1924, 394 160, 1924, 490 1923, 149 1914/15, 54 9 Brouckman de wed van Jan, Broucsanx, M. Chantraines geseijt de, 1914/15, Brouerius van Nidek, 1917/18, 172, 178 1914/15, 59

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 181