I J ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 161 Biz. Brouwers traat, 61 Brugh, ds. E. J. 67 59 65 82 69 65 Brusselsche laan, 38 74 11 Bruck, P„ Bruel, de wed. 56 31 30 42 94 Bruno, Hendrik, Brunst, F., Bruinbanks traat, Bruining, Bruinisse, Brun, W., Brundt, M„ Bruneau, Bruin, A., Bruin, zoon van Cornelisdr. 1925/27, Ï43°(nt. 5) Biz. Bruin van Buitenwech heer van Nieucoop, Jan de, 1914115,4, 62 1925127, 296 1924, 37, 38 1917/18, 141 Bruinwold, Riedel, J., 1923, 139 Brul, A. H„ M. en W. van, 1916, 168 1928/29, 233 1914/15, 50 1917/18, 109 Brunen, joncfrouwe Katrijn Claes, 1919/20, 28 Brunet de Rochebrune, mej., 1930, Brunezoen, Claes, 1916, 107, 108 Bruninck, secretaris, 1924, 416, 436, 439 1917118, 49 1928/29, 233 Brunswijck, de hertog van, 1919/20, 114 Brunswijk, het huis van, 1913, 184, 1925/27, 59 Brunswijk, hertog Erik van, 1921/22, 129 (nt. 2), 1925/27, Brunswijk, hertog Hendrik Julius van, 1921/22, 129 (nt.2) Brunswijk, de hertogin dou airière van, 1925127, BrunswijkW olf fenbuttel, hertog van, 1913, 97, 104, 1916, 66, 88, 187, 1928/29. 274 Brusis, Ferdinandus, 1914115, Brussel, 1924, 401, 1925/27, 105, 152 1921/22, 247 Brussy, de wed. van M„ 1913, Brutel de la Rivière, A. A., 1928129, Brouwersgracht, 1914115, 98, 1916, 160 1914/15, 73, 1916, 160 Brouwerts, Th., 1913, 38 Brouwerij de drie Kruissen, 1916, 160 Brouw’erij de Ooievaar, 1916, 160 Brouwerij op het Spui, 1916, 151 Brouwerij de Roode Leeuw, 1916, 160 Brouwerij, Z.-Holl. Bier-, 1916, 160 Brouwerijen in Den Haag, 1916, 150 vlg. 1928/29, 324 van M. v., 1913, Bruelis, de heer van, 1914/15, Bruelis, M., 1914/15, Brugge, 1916, 121, 122, 1917/18, Brugge, P. v. d., 1913, Bruggeman, J., 1917/18, 174, 1923, 129 van der, 1928/29, Brugh, Hendrik Adrianus van der, 1928/29, Brugh, Johannes Adrianus Martinus van der, 1928/29, 65, Brugmans, dr. H. J. F. W., 1925127, 203 Brugmans, professor, 1913, 184, 1930, 71, 95 Brugmansstraat, 1921/22, 249 Brugschestraat, 1921/22, 247 Bruhl von Saks, minister, 1914/15, 229 1914/15, 154 Neeltgen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 182