ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 165 Biz. der, van 32 40 Bije, tnr. 75 1914115, 56 Bijemont, J. F. van, 76 C 54 45 1913, 63 50 98 91 Bye, Joris de, Bye, G. W. Bylandt, van, Bylandt, 63 52 28 23 38 28 82 22 59 49 Biz. 45 37 58 Bijvoet, de erfgen. rent Pauwels, Cabbeljauw,. juffr., Cabbeljauw, mevrouw, 1914115, Cabeljauw, de predikant, 1917/18, 140 Cabeljauw, Elisabeth, 1914/15, 18 Cabeljauw, mr. J. en S., 1914/15, Bije, de, Bye, E. van der, Bye, G. W. van i T Bylandt, mr. graaf van, W. P. graaf v„ 1925127, 323 1928/29, 52 1925127, 40 1913, 200 Bylandt, mr. Bije, M. de, Bye, Michiel Matheuss v. d., 1913, 1914/15, 43, 110 1914115, Caan, 1928/29, Cabau, de beer van, 1914/15, Cabau en zijn kinderen, de heer van, 1913, Cabau, jhr. Cornells Theus heer van, 1921/22, 132 Cabau, het huis van, 1925/27, 1914/15, 1914/15, 1913, 1913, Bije, J. de, 1914/15, 116 Bije, de wed. van J. de, 1914115, 1913, der, 1914115, 1914115, Bijns, Anna, Byron, lord, Bijsterback, Jan, 1919/20, 49, Bijsterveld, A. van, 1921/22, 188 Bijsterveld, J. C„ 1914/15, 24 Byvanck, dr. A. W., 1930, 95, 100, 101 Bijvanck, dr. W. G. C., 1925127, 305, 339, 1928/29, 361, 1930, van Lau- 1914/15 Bije, N. de, Bije, P. de, Pieter de, 1914/15, 60 Bije, Pompeus de, Bije, mr. Thierry de, 1914/15, 222 Bye, W. W. van der, 1913, Byemont, Johan van, 1928/29, Bijemont, mr. J. F. van, 1914/15, 244, 313, vlg. 1928/29, 377 1913, 47 1914/15, 23, 116 1928/29, 55 Bijleveld, A. van, Bijleveld, mr. C., Bijleveld, Casp., Bijleveld, W. J. J. C., 1923, 81, 1925/27, 306 Bijlsma, mr. R., 1928129, 366 Bijnkershoek, Cornells van, 1921/22, 196 vlg., 1923, 78 1925/27, 135 1928/29, 326, 334 67 mr. R., Bijenkorf, de, Bijlandt, J., Bijlandt, L., Bijlandt, Leonard, Bylandt, graaf van, 1925/27, 287 Bylandt, mr. C. graaf van, 1930. Bylandt, Ch. M. E. G„ graaf van, 1913, 283 Bylandt, E. J. A., graaf van, 253, 282, 1928/29, 172 (nt- 1) de kinderen van 1914/15, O. A. graaf van, 1916, Bylandt, W. J. A. graaf van, 1913, 283 W. K. F. P. 1923, 147, 1925/27, 324

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 186