ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 167 24 Carnegie, Andrew, 50 98 33 Casembroot, mr. 43 34 63 1913, 1914115. 65 167 89 61 28 56 86 27 27 29 Carnegielaan, Carnegieplein, Cards, Bartholda, Carels, M., Carleton, Dudley, Biz. 42 83 Biz. 51 30 Does, mevr. E. F., Capadosestraat, Capelle, C. van, Capelie, C. W. van, Job., 1914115. Casembroot, L., 1913, 22, 42, 1914/15, 93, 1928/29, Casembroot, de wed. van L., 1913. der, Capellen, mr. baron van der, Capello, A., Capelman, C., Capelsbrugge, de, Caplaken, Jan, Cappoen, Pier, Caproen en Covel v. d. stadhouder, 1916, 114 Caracena, de markies de, 1917/18, 103 1924. 384 1928/29, 361 1924, 472 Cannemaker, J., Cannoy, Juffr., Cantecroix, prins de, Carbasius, mr., Carbasius, F., Carbentus, A., Cardinaal, prof. dr. J., 1923. 149 Care! van Bylandtlaan, 1921/22. 238 1917118. Canter, A., 1913, Canter, de wed. van R., 1913, Canter, W., 1913, Canter Creusersvan der 1930, 111 1928/29, 354 1913, 283 1913, Capelle, Jan, 1916, Capellen, F. baron van der, 1913, 283 Capellen, F. J. B. baron v. d, 1916, Capellen, baron Godart van 1925/27, 189 G. A. G. Ph., 1928/29. 205 (nt. 1) Capellen, J. D. van de, 1917/18, 164 Capellenstraat, van der, 1925/27, 294 1924, 383 1914/15, 1914/15, 1919120, 1919/20, 1913, 1914/15, 1913, 40, 1914115, 42, 1917/18, 13, 22, 1928/29, 300, 303 1921/22, 238 1921122, 238 Carnisse, D. Pauw heer van, 1914/15, 50, 115 Carnisse, de erfgen. van de vrouwe van, 1914H5, Carolina v. Oranje Nassau, princes, 1916, 88, 1925/27, 80 Carolina prinses van Zweden, 1928/29, 181 (nt. 2) Carolina van Nassaustraat, 1921/22, 237 Carolus die Schilder, 1923, 35 (nt. 1) Caron agent der Staten, Noel de, 1917/18, 13, Caron, kleermaker, Caron, Fr., Caron, M., Carp, mr. J. H., Carré, Carré, H., 22 1913, 236 1914/15, 84 1914115, 36 1928129, 367 1924. 383 1914/15, 232 Carré, J., 1914115, 92, 1921/22, 155 Carrière, A. A. M., 1923, 154 Carsten, mr. J. J., 1923, 159 Casembroot, generaal E. A. 'O. de, 1930, Casembroot, jhr. F. de, 1913, 284

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 188