ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 171 Biz. 85 1913. 41 45 Clingen, Jan 67 50 mr. 53 v. Claijs Pontier, Clays Quacks wijf, Clays Spierinck, Clays Styltgen, 57 58 48 1914/15, 1913, 39 8 73 85 76 98 Clarendon, Claude, Clays Appelmaet, Clays Barbier, Clays Calf, 1914115, 110 1914115, 57 1914115, 180 P. de, 1914115, 223 Clets, B„ Cleve, Margeriete van, 1923, Cley, A., 1914115. Cley, P. J. van der, 1914115, Cleybergh, Nicolaes, 1914/15, Cleyburch, L. Cl., Cleyn, Jan Arents, Cleijne, C. A. de, Clifford, jhr. F., Clignet, mr. J., 1919/20. 1919/20. 1919/20, Liaeil, 1919120, Cleef, Gebroeders van, 1924, 368, 384, 385 Cleeff, Nicolaes Corn, van, 1917118, 158 Clematisstraat, 1924, 474 Clementi, Muzio, 1928/29, 234, 236 Clercq, de, Clercq, J. de, Clercq, Pieter de, Clercq, de wed. van Bh. Clarcke, 1924. 383 Clarement, de wed.van, 1913, 28 Clarenbach, P., 1914/15, 287, 328, vlg. 1917/18, 111 1914115. 201, 202 1919/20, 50 1919/20, 47 1919/20, 59 Clays Decker, schout, 1919/20, 69 Clays Ghijs, 1919/20. 50 Clays Jacobszn., 1919/20, 52 Clays Jacobszn. Clooster, het, Clootius, Samuel, Clopper, G. W., Clos, A. van der, Clos, P. van der, Closge, M. Closie, J. L., Clotterbooke, 1916, 178, 1921122, 162 Clou, P. du, 1913, Clubgebouw voor Vrouwen, 1923, 133, 150 Clubhuis der Vereeniging de Haagsche Jeugd, 1928/29, 384 Clercq, S. de, 1914/15, 62, 1928/29, 365, 1930, Clercq, Le, 1914/15. 224 Clerk cleermaker, Hens, 1924, 319 1914/15, 116 25 97 79 60 51 1917/18, 180 1913, 54 1913, 285 1925127, Clingen, Jacob Hugo van, 1919/20, van den, 1919/20, 46, Clinghen, Hughe van, 1919120, Clitsert, Th., 1913, Clitsert de Jonge, Th., 1913, Clock, Achter de, Clock, herberg de, 1919/20, 1919/20, van Delf, 1919/20, 52 van Naeld- 1919/20. 45 1919/20. 49 1919/20. 46 1919/20, 58 Clays Pieterszn., Quast, 1919120, 55 1919/20. 25 1919/20, 45 1919120, 58 1919/20, 58 Claysdochter, Delyaen, 1919120, 50 Clayszn., Dirck, Clayszn., Mees, Clayszoon, Pieter, Clayzoondochter, Diliaen, Clays Janszoon wijck, Clays van Leyen, Clays Neel, Clays Philipszn.,, 31 34 48 28 34 Cloeck, mr. Hendrik, 1921122, 184 Cloeck, mr. Pieter Hendrik, 1921122, 187 1913, 1917118, 1914/15, 110 1914115, 1914/15, 1914/15, 1914115, Casper,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 192