ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 172 Biz. Biz. 69 66 Clijngen, Jans van 68 77 1 12 80 1914115, 1924, 1924, 51 17 30 38 45 38 52 34 31 Coecamp, Coedijcx, de wed. 74 64 45 28 36 57 87 38 57 96 31 Coenraetss., M., Coens, M., 63 1916, 165 38 Coelemey, C., Coelen, Jan van, Coen die Cuser, Coene, A., Coenen, C., Coenen, F„ van 1914)15, 1919120, 1925127, 161 d. Loo, Aernout, 1916, 47 vlg. 1914115, van F„ 1914)15, 1914115, 1924, 310 1919120, 31 1914115, 1914115, 1924. 483, 1925)27, 306 1914)15, 96 Codde, de wed. van G. der, Codden, Andries, Coebel, Claes, Coebel v. Cocq, E. de, Cocq, mr. J. de, Cocq, Joh. de, van Nerijnen, het van 88 85 91 1914115, 116 Cocksdorp, de, 1924, 359, 360, 362 Cocq, A. J., 1913, Cocq, C„ 1914U5, Cocq, J. J., 1913, Cocq, boekerij de, 1925127, 3, 1930, Cocq, mr. A. de, 1913, Cocq wed. D. Robijn, A. de, 1914115, Cocq, de wed. van mr. D. de, 1913, 1914115, 1913, 1914115, Cocq van Nerijnen, het wees kind van J. de, 1913, Cocquel, Geertruydt, 1914115, Codde, C„ 1913, 49, 1914)15, Codde, de wed. van Cl. van der, 1914)15, Cnoopstoc, Cochin, Cock, Christiaan, Cock, H„ Cock van Opijnen, Cock, L. de, Cock, Nicolaas Josephus de, 1924, 360 Cock van Nereynen, de wed. van jhr. G. de, Cockendam, Cockenpoort, Cocks, J., Cohier v. 1654, Clubhuis van het Nederland- sche Meisjesgilde, 1923, 149 Cluge, de overste, 1914)15, Outing, deurwaarder, Cluver, Philip, 1917118, Cluyp de scoemaker, Dirck, 1919/20, der, 1919120, 1924, 93, 224 1923, 102 1921)22, 210 1914115, 116 1916, 3? 1914)15, 70 Coenen, G., Coenn, Joh., 1914)15, 27, 93, 110 Coenen, Neel Baerte, 1925127, 132 Coenen, P„ 1913, 47 Coenen, Pieter, 1917118, 47 Coenensz., Adriaen, 1923, 11, 1924, 420 1914)15, 24 1925127, 310 Coertzen de Kock, jhr. J. F„ 1928129, Coets, Ph., 1913, Coevenhoven, N. van, 1928129, 57 Coevorden, 1924, 9 Coevorden, P. van, 1914115, 81 Coeijmans, J. D., 1914U5, 60 Cohier van het Haerstedegeld Cohen, G„ 1928129, 369 1627, 1914/15, Cohier van den 500sten pen ning van 1627 1913, 10 vlg. Cohier van 1631 van den 200sten penning van Amsterdam, 1913, d. 200sten penn. 1914)15, 1 vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 193