ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 174 Biz. 32 6 Coninck, de wed. van 64 82 34 47 Coorn, J., Coornhertstraat, Cop, Heijn, Cop, Tijs, Copernicus, Copernicuslaan, 55 66 mons. la, van Coningh, J. Cl., Conings, A. M., Coninxs, H. C., Conrart, Convivastraat, Conijn, J., Conynck, Jan de, Cool, Cool, A., Concert Diligentia, Concierge in de Doelen, 1916, 68, 70 vlg. 1917118, 132 1928129, 248 1917118, 108 Conservatorium, Koninklijk, 1928129, 377, 1930, Constant, de wed. van C., 1914115,21 mr. J. Biz. Commijs, J. H„ 1928129, 74 Comp, der Amsterd. post wagens, 1916, 188 Complet, mons. la, 1914115, 323 Composities van Huygens, 1917118, 72 1923, 145 Constant Rebecque, mr. J. D. C. C.W. baron de, 1913, 282 Constant Rebecque, V. baron de, 1913, 283 Constant Rebecque, W. A. baron de, 1913, 282 Constant Rebecqueplein, de, 1921/22, 239 Constant Rebecquestraat, de, 1921/22, 240 1914/15, 129 Coninck, A. de, Coninck, Er. de, Conincx wed. E. Berlehair, E., 1914/15, 1914/15, 1914/15, 1913, 1917/18, 108 1914/15, 54 1917118, 172, 182 Coomans, 1914115, 109, 110 Coopal, Bouwen, 1919/20, 46 Coöperatie de Volharding, 1923, 153 1913, 22 1921/22, 249 1919/20, 24 1919/20, 57 1917118, 215 1921/22, 240 Constanter, devies, Continho, M. A. d'Azevedo, 1914115, 212 Contract van correspondentie, 1916, 192 Controlleur van hofsgebouwen, 1924, 1928129, 354 1914/15, 1919/20, 1924, 468 1914/15, 102 Cool, de wed. van P., 1914115, 94, 102 Coolgartner, ouderling, 1913, 100 Coolsaet, mr. J., Coolwijk, C. van. Concilie te Braga, Concone, Condé, prins de, Conferentie, Haagsche, 1923, 154, 156 Confrérie van Flora, 1916, 177 vlg. Congres, Electrotechnisch, 7923, 141 Congres van Gezondheids- commissiën in Nederland, 1924. 493 Congres van het Internatio naal Pharmaceutisch Ver bond, 1928/29, 391 Congres, Internationaal stu denten, 1924, 489 Congres, Internationaal tuin bouw, 1924, 496 Congres voor rationeele bouw wijze, 1923, 142 Congres, R. K„ 1923, 156 Congres, Wereld Pluimvee, 7923, 144 A. Q„ 7973, 65 1914/15, 211 7973, 59

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 195