ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 180 Biz. van van Jacob, E. Danckertszoon, Jan, van, 32 4 56 Damme, Isaac V., Damont, de wed. tein B., Danckaartsz, Corn. Danckaert, J. R., Danckelmann, Th. Danielsz., Corn. Dankmeijer, Charles, 66 42 48 23 52 16 4 51 64 64 30 54 Dedel, G. baron, Dedel, I., Dedel, J., 58 45 63 64 60 kapi- 1913, 1916, 1913, Dammasz van Warmond, Willem, 1924, 420, 421 Damme, Aechte van, 1919120, 1914115, van 1914115, 338 1923, 91, 1925127, 100 Dardon, Henri, 1914/15, 174, 186 Darval, Daudet, Leon, Daulle, J., Dauphin, Dautzenbergstraat, Dedel, Joost, Dedel, W., Dedelstraat, De Drie Haasjes, huis, De Drie Kruisen, werij, De Drie Pistolen, Deeken, Aagje, Deelen, Dirck van, 1923, 98, Deen, 1930, Deenijszoon, Pieter, 1919120, Degen, de Weensche horloge maker, 1914115, 338 Degenfeld, huis van, 1913, 186 Dehio, dr. G., 1923, Deken van Delfland in 1469, 1913, A. 1930, 15, 16.21, 22 1923, 125, 127 1916, 1919/20, Daniel Andrieszoon, 1919/20, Daniel Clays Didden, 1919/20, Daniels, dr. Stintgien, 1919120, 1916, 147 1924, 483, 492 Danneel Andrieszn., 1919120, 57 Danneelsdr., Stijntkin, 1919/20, 60 Dansser, B. H. den, 1914/15, 296 Dante, Danzig, les sépul- 1917/18, 170 een 1914115, 154—156 1924, 385 1913, 1914/15, Blz. 1913, 284 1914/15, 91 1914115, 88, 91, 100 Dedel, de wed. van mr. J., 1913, Dedel, mr. Jacob, 1913, 16, Dedel, Jan, 1919120, Dedel, Johan, 1913, 16, 23, 1917/18, 7, 35, 81, 82, 90, 139 1916, 91 vlg. 1914/15, 21, 91, 111 1921122, 237 het wijn- 1913, 182 de brou- 1913, 186 1914/15, 339 1917/18, 163 99 66 47 Deketh, mr. Delagoastraat, Delamarre, Philippe, 1914115, 175 Delatour, 1924, 257 Delbrealle, 1914/15, 207 Delden, van, 1930, Delf, Adriaenszn. van, 1919/20, 50, Delf, Egge van, 1919120, Delf gauw, 1925/27, 158 Delfland, 1921122, 194, 1923, 105, 106, 108-111, 114, 115, 1924, 74, 99, 105, 120, 121, 196, 202, 203,209,211,216, 217, 219 220, 404,409,413. 1921/22, 205 1928129, 361 1914/15, 190 1917118. 109 1928/29, 354 Daveiga (de Veiga), Jacob, 1914/15, 177 Davidsz, Corn., 1916, 167 Davitts, Cornells, 1913, 34 Decker, Schout Clays, 1919/20, 69 Declamatorisch Gezelschap Mnemosyne, 1924, 464 Décret impérial sur tures, De Dappere Patriot, kaper gen., Dedel, Dedel, de familie, Dedel, griffier,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 201