ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 186 Biz. 75 16 Doublet, de kinderen 59 40 59 Dorp, Fr. van, Doublet, de wed. 37 40 29 36 97 40 46 16 59 van 32 11 29 43 38 83 43 90 96 43 Biz. 15 Dordrecht, Magistraat van, 1917118. 1928129, 356 mr. M., 1914115, van Ph., 1913, Groene- 1914115, 1914/15, Doudeijns, W. en Dorp, Philips van, 1917H8, 35, Dorp, ds. S. van, 1925127, 331 Dorp heer van Maesdam, F. van, 1914115, 109 Dorp Frederiksdr., D.van, 1913, 40 Dorpshuis, het, 1919120, 11, 1923, 38—41 1921122, 238 1913, 1923, Doubleth heer velt, Ph., Doudeijns, Briene, Doudeyns, H., 1914115, 101, 113 xzrw 54 Dorpstraat, van, Dorrenboom, A. J., Dorsman en Odé, Dorsten, Frans van, 1914/15, 52 Dou, Gerard, 1919'20, 123 Dou, de kaart van Jan, 1925/27, 33 Dorp, jhr. F. van, Dorp, J. van, Dorp wed. van Ch. du Bee, J. van, 1913, Dorp, Jacob van, 1916, 147 Dorp, Jkvr. J. en J. van, 1914/15, Dorp, Marie Charlotte van, 1917/18, Doublet, de familie, 1913, Doublet, de ontvanger-gene- raal Johan, 1913, Doublet, Constantia Theodora, 1917118, 128 van Fr., 1913, Doublet, Isabella Rataller, 1917/18, Doublet, J., 1914/15, Doublet wed. Fr. de Coninck, J„ 1913, Doublet, Johan, 1921/22, 176 Doublet wed. van Philips, Geertruijd, 1917/18, 122, 126 Doublet, M„ 1914/15, 103 Doublet, Philips, 1917/18, 35, 88, 97, 101, 126, 140 van Ph., 1914/15, 43 Doublet, S„ 1914/15, 103 Doublet den Ouden, de wed. van J., 1913, Doublet heer van St. Anna- land, Philip, 1928/29, Doubleth, de erfgen. van J„ 1913, Doubleth, de erven van Joh. den Ouden, 1913, Doubleth, wed. v. d. treso- nier de Pottere, J. M., 1913, Doubleth, Philippina, 1916, Doubleth, Philips, 1913, 16, 24, 40, 1916, 90 vlg. Doubleth, de wed. Dordtschestraat, Dordtsche Waard, 1921/22, 193, 1925/27, 103, 115 Doria, geslacht, 1928/29, 333 Dorie, H„ 1914/15, Dorie wed. van Carel Brouw, S„ 1914/15, 59 Dorp, 1924, 105, 106. Dorp, mevr, van, 1917/18, 11 Dorp, Adriaen van, 1925/27, 164 Dorp, Arend van, 1913, 41, 1917/18, 35, 1921/22, 215 Dorp, Dorothea van, 1917/18, 11, 35 1913. 40, 1917/18, 127 1914/15, 1914115,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 207