ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 189 Biz. Biz. van 41 38 Voorhout, 39 64 14 87 26 Duijn der, Duyff, G. van, Duijfhuis, Johan 42 61 1914/15, 1913, 1913, 97 39 39 39 40 82 71 29 33 31 64 1916, van. 1914/15. 1913, Duijnkerckers, de, Duyrcant, D., Duyren, C. van, Duyst, Frans, Duyst, Ph., Duyst van en M., Duijst van 94 1913, 249 17 43 31 63 Dijckman, Jacob, Dijckmans, mr. Gerrit, 1928129, Dijk, prof. dr. I. van, 1923, 161 1925127, 141 43 27 Duyvens, de heer, Dijck, A., Dijck, Adr., Dijck, Anna, Dijck, Barbara, Dijck heer van Joh., Dijck, A. van, Dijck, H. van, Dijck, Joh. van, Dijck, Lev. van, Dijck, Willem van, Dijck, de wed. Splinter Duijn heer van Rijswijk, N. van der, 1914115, 43 Duijne, C. J. M. v„ 1925/27, 300 Duyne, E. M. van, 1914/15, Duijne, Hendrik van, 1912. Duynen, B. J. van, 1914/15, Duynen, D. van, Duijnen, Govert van, Duijnen, J. van, Duynen, Joh. van, 1914115, 2743 r^...:„1- mi Alic 140 42 18 48 61 1914/15, 142 1914115, 1914/15, 1916, 1914115, Voorhout, jhr. D. 1914/15, mr. H., 1913, Duysterloo, H., 1914/15, Duyvelandt, B. van, 1914/15, Duyvelant, mr. H., 1913, Duyvené, Pierre Esaye, 1914/15, 346 1914/15, 1913. 1913. 1913. 1913. Out-Carspel, 1913. 1914/15. 100 1914/15, 36 1916, 184 1916, 178 184 Duijn, A. v. d., Duijn, C. J., Duijn, van der, Duijn, wed. van Duvenvoorde, Gijsbrecht van, 1924, 395, 396 Duvenvoorde heer van War mond, Jan van, Duvenvoorde, juffr.van, 1913, Duvenvoorde, Th. v„ 1913, Duijvenvoorde, de voorkinde ren van den heer van, 1913, Duijvenvoorde, C. J. v„ 1913, Duijvenvoorde heer van den Bosch, jhr. Antony van, 1913, Duyvenvoorde, A. van Was- senaer van, 1914/15, 48, 108 Duvilles of du Villée, Fran cois, 1914115, 198 Duyck, rekenmeester, 1924, 411 Duyck, Gillis Janszoon, 1925/27, 160 Duyck, Jan, 1919120, 106 Duyck, Joost Janszoon, 1925/27, 134 1914115, 56 van, 1921/22, 160, 161 Duym, Corn. Cornz., 1916, 163 Duvmaer van Twist, L. F„ 1924, 498 1913, 41 1913, 67 1924, 384 den Raads heer Bouckhorst, A. van der, 1913, Duyn wed. Nieuwpoort, J. v. d„ 1924, 252 Duijn, joncker W. Adam van der, 1925/27, Duijn van Maesdam, van der, 1917118, 209, 1930, van Maasdam, F. van 1913, 229

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 210