194 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 84 21 29 58 F. Fagel, mr. 29 1913, Evertss, J., Evertsse, Adriaen, Evertsz, Dirck, Eyermarckt, d’, Eygenraem, Gillis, Eygenraem, P. P., Eyken, G. J. van, Eymard, Eijssell, i 84 41 Caspar, 1914/15, Fabel, Margaretha, Fagel, de innocente broeder van den Raadsheer, 1914/15, 1924, 378, 384 van, 1919120, 1930, 1914115, 1913, 1913, 1914115, 1913, Faber, Johan, 1 Faber van Riemsdijk, 1921/22, 186 1924, 484 1930, 78 1913, 245 1921/22, 242 Assendelft, Fagel, Cornelis, Fagel, Fr., Fagel, mr. Fr., Ex-libris, Expalude, J., Eijck, A. v., Eijck, A. J. van, Eyck, Corn, van, Eijck, E. van, Eyck, H. van, Eyck, M. van, Eyckbergh, Joh„ Eijckenduijnen, Eijerlandsche polder, Faassen de Heer, Petrus, 1923, 11 1914115, 233 1924, 378, 385 Biz. 1914/15, 98 1919120, 1916, 102, 107 vlg. Evertszoon, Zeger, 1925/27, 171 Ewouttss, A., 1914/15, 57 Ewijck, D. J. van, Executie, plaatsen Biz. Faber van Riemsdijk, mr. J. C„ 1913, 195 e.v. passim Faber van Riemsdijkstraat, 1921/22, 228. 236 Fabricius, Hendrik, Fabricius, Johan, Fabricius, Karel, Fabrieken 1813, Fabritiusstraat, Fachet van Assendelft, W. de, 1914/15, Faes, A. C., 1913, Faes, Henrick Cornelisz., 1916, 29, 1923, 35 (nt. 1) Faes, Joris Cornelisz., 1916, 29 (nt. 2), 1928/29, Faes, de zijdelakenkooper, O. v. d„ 1913, 20, Faessen, Nijesken, Fagel, Fagel, B., Fagel, baron, 13 78 93 27 50 90 46 1914H5, 22, 114 1914/15, 82 1914U5, 44 1925/27, 101 1924, 359, 360, 362 1914/15, 100 1914/15, 75 1914/15, 74 1928/29, 332 Eijken, J. A. van, 1928129, 248 Eijkenduinen, 1923, 30 (nt. 1) Eijkenduijnen, het Kerkhof van, 1917118, 144 1913, 202, 242 mr. A. P. Th., 1923, 131, 139, 1924, 465, 1925/27, 271 36 1919120, 47 1928/29, 335 1914/15, 23, 111 1913, 293 Fagel, de raadpensionaris 1913, 16, 143, 109, 1916, 158, 1924 42 1913, 144 1914/15, 62, 110 1913, 142, 144, 145, 155 Fagel de Oude, Fr.. 1913, 16, 22, Fagel, Hendrik, 1921/22, 160 1928'29, H„ 1913, 16, 142- 145, 1914/15, 39, 106 Fagel, de wed. van H., 1914/15, 29 1913, 144

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 215