ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 197 BIx. Blx- Fransen, J., Francois, Louis, 51 83 Frans Halsstraat, Frankrijk, Frans, C„ Frans I, Koning, Frederiks, Frcderiks, J. A., Frederiks, J. G., Frederiks, J. H., 1925127, 20, 21, 79, 85, Francois, P., Francois, W. F. 85 14 1914/15, 233 Frederikskazerne, 1925127, 79, Frederikstraat, Berkhey, prof. 1917118, 136, 160 1914115, 49 1925127, 1925127, 302, 1930, 110 1923 132 mr. 1913. 58 1913, 31 1913. 249 86 Freiburg, 1917118. 118 Fremery, G. de, 1928129, 73 Fremerij, J. de, 1925 27, 22 (nt. 3) Fremin, G., Fresne, Andries du, Fret, J., Freijmans, generaal, 1913, 82, 94 Friederichs, Otto, 1930, 73 Francisque, het echtpaar, 1914U5, 181, 182 Francisque, Jean, 1914115, 183 Francius, Petrus, 1917/18, 128, 129 Franck van J. Lc, Francken, Francken, A. W., 301, 1928/29, 374 Francocur, Francois, 1914/15, 184, 187, 190, 192, vlg., 196, 199 vlg. Francois, prof. mr. dr. J. P. A., 1930, 113 1928/29, 265 (nt. 1) 1914/15, 70 G. L„ 1925/27, 217 Francois Maelsonstraat, 1921/22, 238 Fran<;oys, Davidt Le, 1914115, 64 Frangoys, Jan. 1914/15, Francq van Berkhey, J. le, 1923, 123 Frank, 1914/15, 215 Franken, mr. Beeldhouwer, 1913, 100, 101, 103 Frankenstraat, 1921/22, 238 Frankenthal, porceleinfabriek, 1914115, 235, 240, 257 1924, 364, 424 433 1914/15. 102 1925/27. 122—124, 180 1928129, 348 Franschc Comedie, de, 1913, 184 Fransche Kerk, 1925/27, 83 Fransche reisbeschrijving door Holland, een, 1914115, 163 Fransche tooneel, het, 1930, 35 Fransen van de Putte, Fransen van de Putte, J. H., 1913, 287 Frauenfelder, Adam, 1921122, 162 Frederik, prins, 1913, 281, 1924, 464, 1925/27, 83 Frederik Hendrik, prins, 1914/15, 3, 1917/18, 6, 24, 32, 40, 41, 56, 57, 68, 69—72, 76, 77, 79, 83, 85, 111, 1919/20, 98, 108, 1921/22, 130, 135, 1923. 130, 1924, 9, 59, 247, 1925127, 66, 71, 1928129, 6 vlg., 1930, 70, 111 Frederik Lodewijk van Palts- landsberg, 1917/18, 82 Frederik IV van Baden, bis- schop, 1925/27, 99, 106 Frederik Ruijschstraat, 1921/22, 245 Frederika Louisa Wilhelmina, prinses van Oranje, 1914/15, 244. 315 1928/29. 65 (nt. 1) 1930. 84, 1925127,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 218