ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 199 96 Gayner, Willem, 51 54 45 17 Geldelooze Pad, 13 Gelder, Adolf van, Geerlof, Griette, Geerlofszn, Pieter, Gasthuis, Gasthuispoort, Gasthuisstraat, 75 386 71 75 1917118. 171 1925/27. 95 1919120, 1919120. 79 28 20 75 54 50 58 50 59 24 63 75 60 47 Geel, Geelhand, Geelskercken, H. 1914/15, 1913, 1914/15, 1925127. 1916. 121 1925127, 75 1914115. 101 Geloesmacker, Jan Willemsz., 1925/27. 185 1913. 57, 1914115, 75, 1925127. Gelder, kleermaker van, Blx. Geerritsen, Geerit, 1916, 162 vlg. Geerten hoechstraetsdochter, 1924. 339 Geertken, 1924, 305 Geertruidenberg, 1917118, 194, 1923, 122, 1925127, 123 1917118. 194 48 van, 1914115, Geen, jhr. F. H. L„ 1928/29, Geen, Joseph Jacobus baron 1923, 125 1923, 125, 127 1924, 385 Gay, J„ Gaymans, Harman, Gaijner, Johannes, van, Geenstraat, van, Geer, baron de Geer, jhr. mr. D. de, 1928/29. 378 Geer, prof. dr. P. van, 1913, 299 1919/20, 45, 51 1919120, 56 Bk. 1923. 80 1924. 361 (nt. 1) 1924. 267 (nt. 317 1914115. 167 1914U5, 1921/22. 216, 217 1921/22, 216 Gebouwen, straten genoemd naar, 192H22, 231 Gebroeders Marisplein, 1921122, 242 Gecommitteerde Raden, 1914/15, 238, 299, 308 Gecommitteerden, 1924. 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35 37, 39, Gedaante, uiterlijk voorkomen of oorspronkelijke toestand, straten genoemd naar, 1917118, 229 1925127. 53 land- en 1923, 144 1924, 1916, 138 vlg., 1925127, 1924, 1924, 386 Geertvliet, Geerijt Barbier,, 1919/20, Geerijt (die dienstmeyt in de Stove), 1919120, Geerijt Druypnoese, 1919120, 57, Geerijt Jacobszoon, 1919120, Geerrijt Jan Backerszn., 1919/20. Geerrijt Mertinszoon, 1919120, Geerijt Pieterszn., Geerijtzoon, Kors, Geerijtszn., Wigger, 1919/20, Geesdorp, F. van, 1913, Geesdorp, J. van, 1913, Geeser, George, 1917118, 59, Geest, 1913, 11, 31, 1916, 55, 1914115, 26, 1917118, 145, 149, 1924, 5, 90, 201 Geestbrug, 1924, 5, 1925/27, 11, 14, 16, Geestbrugweg, 1925/27, 11, 14-17 Geestdorp, C. van, Geestdorp, S. van, Geesterarius, M., Geesthofje, H., Geesthuis, H„ Geestmeesters, H., Geestranus, ds. J„ Gedempte Gracht, Gedenkteeken voor zeemacht, Gedeputeerde Staten, Geefhuisjes,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 220