ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 200 Blz. Gelder, Karei van, 29 65 veningschen weg, 62 Gerit, Aerntsz, Gerit Cornelisz, Gemert, van, Gemilut Stazaden, Gendt, van, Gelderswoude, Geldleening, Geldmaker, atlas, Gericke, baron, Geridt, Steven, Gerit, backer, Gerit, borduurwerker, Gencstet, de, Genestetlaan, de, Geniets, Thomas, Genits, E„ Genits, Genits, R., Gonst, Auguste de, 38 38 53 7 31 Blz. 54 1928129. 62 (nt. 1) Gent, Jan van, Gentille, F., Geoffroy, Geolier, L., Geraa, baron Jan van, 1913, 31 69 Geraniumstraat, 1917118, 233 Gerard Kellerstraat, 1928129, 354 Gerardt, boekhouder, 1914115, 322 Gerechtsplaats aan den Sche- 1917118, 139 1913, 295 1919120, 59 1916, 115 1916, 115 vlg. 1916, 116 1919120, 85 van 1919120, 3, 35 P., 1914115. Gemeente-Museum, 1925'27, 1, 4, 7, 8, 1928/29, 9, 23 Gemeentelijke School- en Kin dertuin, 4de, 1928129, 380 Gemeente-Ziekenhuis,1925127, 67 1924, 386 1914/15, 180 1925127 130 Gendt, Gerlach van, 1928/29, Gendt, J. G. van, Gent, Gent, Pacificatie van, Gent, de baron van, 1914/15, 1917/18, 101, 121 1914/15, 207 1917118, 110 1914/15, Gendt, mr. Wilhelm Godard Johan van, 1928129, 62 Genealogisch-heraldisch ge nootschap „De Nederland- sche Leeuw”, 1924, 493 Genees- en scheikundigen, een commissie van, 1917118, 197 Geneeskundig Genootschap, 's-Gravenhaagsch, 1923, 160 Geneeskundigen, straten ge noemd naar, 1917/18, 245 Generaliteits-klassenloterij, 1923, 100 1925/27, 216 1928/29, 354 1924, 394 1914/15, 1914115, 1913, 1928129, 236, 259 1924, 351 1924, Gelder, C. van, 1913, Gelder, dr. H. E. van, 1913, 9. 163, 195, 1923, 36 (nt. 2), 131, 132, 138, 1924, 1, 484, 490, 498, 1925/27, 144 (nt. 3), 279, 302, 305, 1928129, 4, 12, 362, 364, 366, 369, 372—374, 1930, 1, 42, 44, 65—67, 78, 80, 84—85, 88, 90, 95, 98, 102, 109, 112, 113 1925/27, 95, 111, 124, 126, 130 Geldermalsen, Heer van, 1917/18, 148 1924, 441 1923, 140 1930, 65, 76, 99 1914/15. 185 1923, 125, 127 1913, 41 Gele, Geleenstraat, Gelma, jhr. J. van, Geloes, graaf van, 1914/15, 274 vlg., 322 Gelre, Heer van, 1925/27,119, 172 Gelre, hertog van, 1925/27, 108 Gelre, de wed. van mr. P. van, 1914/15, Gelre, Willem van Gulik hertog van, Geltsack, N. en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 221