204 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Goes, mr. 38 36 1923, van, 57 85 35 van Gogh, Cl. J. van, Goethals, Johan, Goetlijf, Gerijt, Goetlijfstraat, Goeverneurlaan Goris, Albert, Gort, A. Cl. 89 45 73 29 85 van 1917/18, 185, 187, 189, 190 1916, 106 Gorcum, A. A. van, 1914/15, Gorcum, J. van, Gordingweg, Gorinchem, Goestcr, prof. dr. L. E., 1925/27, 321 Goeswin Boudijnszn., 1919120, 61 1917/18, 66 1916, 106, 114 1925127, 292 1928/29, 354 Gogel, Izaak Jan Alexander, 1913, 183, 1923. 125, 1924, Gogelweg, 1917U8, 238, 1923, 127 1914/15, 80 Biz. 1916, 178 1917/18, 194 1917118, 247 Goes, W., 1914115, 7, 36, 46, 111, 1917118, 125 Goes, Antonides van der, 1917/18, 106 Biz. 1928129, 373 Wijn- Goens, Volckcrt van, Goeree, Goereeschestraat, Goltz, graaf de, Goltz, O. C., Gomarus, prof., Gon, J. B. de, Gonicourt, de, 1914115, 235, 296 122, 1925/27, 112 1925127, 296 1923, 123 1914/15. 37, 1913, 1916, 178 1914115, 100, 111 1913, 1914U5, 114 1917H8, 38 1913, 89 Gooi, Gooilaan, Gooiland, Gooi, A., Gooi, D., Gooi, Jan Gooi, M., Gooi, P., Gooi, de erfgenamen van P., 1914115, 1913, Goes van baron van der, Goeskin (backer), Goeslaan, van der, 1928129, 352 Goessen, Barend Pieterszoon van Breda en, 1925127, 164, 165 Goolten, Jac. A., Goor, Ferdinand Jacob, 1923, Goor tot Gulick, luit.-gene- raal, 1923. Goos, Abraham, 1923, 123 77 1913, 108 1917/18, 248 1923, 122, 1925127, 170 1928/29, 52 der, 1914/15, 59 A. van der, 1913, 34, 1914/15, 36 Goes, Ch. van der, 1913, 284 Goes, jhr. H. van der, 1913, 286 Goes, Hendrik van der, 1916, Goes, Hendrik Maurits der, Gogh, Vincent van, Goidtschalk Oem van gaerden, 1919/20, 77, 81, 82 Goldberg, Johannes, 1928/29, 37 Goldsmit, Ez., 1914115, 293, 294, 320, 327, 334 Goldschmit, Isaac, 1919/20, 112 Gole, Catherine Maria, 1913, 141 Golet of Goset, P., 1914/15, 58 Golier, L., Golius, Golner, Jan, Goltstein, W. baron van, 1913, 284 1913, 282 1914/15, 319 1917/18, 57 1923, 128 Goes, Jan van der, Goes, mr. M. van der, 1914/15, Goes, mr. M. H. v. d, 1913, 208, 213, 226, 229 Goes, Pieter van der, 1916, 125 Dirxland, L. N. 1913, 281 1919/20, 59

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 225