ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 205 Biz Bk. 34 44 84 37 1930. 2, 98 58 29 12 32 43 27 Gouden Pot, de, Goudenregenplein, Goudenregens traat, Goudsmit, Aernt de, Goudsmit, Ansem de, 7 23 16 Govert Flinkstraat, Govertss, S„ Goyen, Jan van. 1928129. 1914115. 50 36 37 47 66 Gosens, N„ Gosse, P., Gosses, L, Gothische Zaal, Graag, Julie de, Graeff, het geslacht ouden de, Gout, D„ Gout, Jacob, Goutcaede, Gouterius, Antonie, Gouthoeven, 1925/27, 98 (nt. 1), 104 (nt. 2), 112, 119, 120, 137, 180 Gouverneur van Suriname, 1930, stra- Gouvemeurs-Generaal, ten genoemd naar, 1917118, 239 Gouw, ter, Gouwe, de, Gouwenaer, Cl., Gouwes traat, Goudsmit, Jac. Aertsz Buys, 1916. Goudt, huis van, 1925'27, 61. 66 Goudt, Willem, Gortstraat, 1914 15, 58, 59, 1917118. 170 Gorijszoonsmoeder, Jan, 1919'20, 1914115. 48 1924. 252 1923, 107, 108 1924. 495. 1925/27. Gothische gebouwen, 1925127, 85 Göttingen, 1924, 364 Gou, J. B. de, 1925127, 298, 299, 307 Gouda, 1917118. 194, 1923. 30 (nt. 1), 112, 122, 1924. 391, 392, 395, 396, 402, 416, 417, 440, 1925127, 118. 120, 125, 127, 155, Gouda, Logement van, 1917118, 161 Gouden Hooft, 1913, 21, 35, 1924, 274 Gouden Leerhuis, de eigenaar van 't, 1913, Gouden Leeuw, wed. J. Pis tor, logementhoudster in de, 1913, 247 1919120. 54 1917/18, 233 1917118, 234 Goudoever, H. van, 1928129, 381 Goudriaen, de heer van, 1913, Goudriaankade, 1917118, 241 Goupy de Beauvolers, A. ba ron, Goudsbloemlaan, Goudsche Sluis, 1924. 277, 1925/27, 71 1914/15, 58 1924, 299 1924, 440 1913, 22 1930, 38 1925127, 130 1914115. 76 1917118, 235 Govert Bidloostraat, 1917/18, 245 1917/18, 242 1913, 1923. 134, 1928/29, 1925/27. 306 van den 1919120. 105 Graeff, Cornells de, 1919/20. 98 Graeff, jhr. G. de, 1924. 467. 473 Graeff, J. de, 1914/15. 45,61, 107 Graeff, Jacob de, Graeff, mr. P. de, Graeff, de wed. van der, 1914115. Graeff, A. van der, 1914/15, 112 Graeff, D. v. d„ 1913. Graeff, de wed. van H. van der, 1914/15. Graewairt, Jan, 1919/20, Graf, C. E., 1923, 1913, 284 1917/18, 233 1924, 440, 1925127, 130 Goudsmidskeurhuis, 1925127, 73, 1928/29. 1916, 1916,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 226