ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 212 Biz* Biz. 40 29 75 85 68 45 Hanedoesstraat, Hanenburglaan, 48 61 83 90 29 25 Hanneman, Pieter, Hanneman, de wed. Ham, Anna van Ham, J. van, Hamaker, prof., Hannebuyten, Hannedoes, mr. Joh., 1914/15. 38 88 83 1923, 114 1919120, Hamburger, 1928129, 329 Hamel (Hamers), J. F„ 1914115. 25, 1914/15, 1919120. 1914/15, Hanken, dr. H., Hanlo, mr. A. M. B., Hannaert, Scipper, Hannart, de steenhouwer J., 1913, 79 1916. 123 Hammerlaen, C., Hammersteen, J., Hammingh zich noemende v. d. Burgh, L„ 1928129. Hana, H„ 1925/27, 301 Hanau, de jonge graaf van, 1917/18, 31 Hanau, P„ 1914/15. 36 Hanckar, Generaal-majoor, J. E. H., 1928129. 377 Handboogschutters, 1916, 135 vlg. Hand- en spandiensten, 1924, 119, 175 Handelmaatschappij, Nederl., 1930, 106 Handelsonderwijs, Gemeente lijke Instelling voor, 1923, 138 Handschoenwercker, P. de, 1913. 1925/27, 295 1921/22, 230 Hangest d'Yvoy van Mij drecht, D. M. M. baron van, 1913. 285 1928/29. 375 1923, 147 1919/20. 56 Halstraat, 1913. 48, 1914115. 55, 56, 1923. Halteren, 1916, 123 Halungius, Envoye, 1921122, 151 Halungius, wed., 1921/22, 153 Halve Maen, Hans in de, 1925/27, 185 den, 1928/29. 58 1928/29. 367 1924. 386, 1925/27. 23 (nt. 1) Hamel, M., Hamel, Willaem, laxncrs J F Hamersvelt, C. van, 1925/27, 335 Hamilton, 1921/22, 205 Hamilton of Silverton Hill, F., 1925/27. 334 1914/15. 1914/15. Hante, F. de la, Hardebol, Corn, en Cath.. 1914/15, Hardenberg, concierge, 1925/27, 263 Hardenbroeck, 1914/15, 108 Hardenbroek, K. J. G., baron van, 1913, 282 28 Hannema, mr. S., 1923, 147 Hanneman, Adriaan, 1914/15, 8, 1919/20, 96, 97, 1924. Hanneman, mr. C., 1914115, 54, 107 1924. 252 1914'15, 33 1914/15, 29 Hanneman, Cornelia, Hanneman, D., Hanneman, Joh., Hanneman, N., 1913, 24, 47, 1914115, 27, 54, 103 1924, 328 van P., 1914/15, Hanneman, W., 1924, Hanneman, mr. W., 1914/15, Hanneman, Willem, Hannen, Jan, 1919120, 24 Hannover, Anna v., 1914115, 208 Hans, mr. 1925/27, 161 Hans, D., 1925/27, 306, 1928/29. 368, 1930. Hanse, de vergaderingen der, 1919120, 22 1913, 284

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 233