214 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 66 Heenvliet, 46 27 1, 2 Havelaar, J. 10 Heerengracht, 9 17 Heilbron, Caiman, 33 58 33 Heidelberg, Heidestraat, Heering, G. J., Heering, ds. P., Heerlijkheid, Haverschmidtstraat, Haviklaan, Havius, E., Havius, mr. Havius, W., Hay, Catrine de, Haye, de agent la, Heerenstraat, 1925127, 253, Heerenveen, Heer-Heims-Huizinga, 1917118, 29 1923. 131 1923, 131, 147 1924. 77—80 Heerlijkheid Wassenaar, 1919120. 4 1925127, 291 1923, 29, 30 (nt. 1) Havelaer, C., Haverkorn van Rijsewijk, 1930, 82 Haverman, H. J., 1928129, 361, 368, 369 Haverman, de kinderen van J. A.. 1913, 41 Haversack, de herberg de, 1917/18. 181 1928/29, 354 1925127, 290 1914/15. 105 1914/15, 48 1914/15, 50 1914'15. 207 1914/15, 45 Haye, de wed. van J. La, 1913, 40 1921/22, 234 1925'27, 158 1923, 140 Haut, Mons. La, 1914/15, 276 vlg. Hautain, jhr. Alexander, 1924, 415 Hautain, Ph. de Zoete de Laeke dit, 1913, Hautain, W. de Zoete de Laecke dit, 1913, Hauterive, de markies de. 1917'18, 1924. 484, 1928129. 360, 370 1914'15. 80 Heesterstraat, Heeswijk, HefelenHergenrother, 1917/18. 133 1917/18, 118 1924. 474, 1925/27. 297 1919/20. 112, 113 Heilbronstraat, 1921/22, 246 Heiligen Geest, Kapel van den, 1923, Heilige Geestmeesters, 1916. 32 vlg., 1930. Heilige Graft, Kapel van het, 1923. Hazelaarstraat, Hazerswoude, Hazewinkel, C. H., Hecking Colenbrander, 1925127, 328 Hedjaz, koning van den, 1928/29. 383 Heeckeren v. Kell, v„ 1916, 18/ Heeckeren van Waliën, E. L. baron van, 1925/27, 313 Heems, baron von, 1921/22, 179 Heemskerckstraat, 1923, 157, 1924, 476 Biz. Heemskerk, mr. Th., 1923, 131, 155, 1928/29, 282 Heemstede, 1924, 183 Heeneman, Gijsbertina Maria, 1928129, 158 (nt. 1) 1917/18. 56, 57, 68, 79, 102, 1923. 122 Heenvliet, Johanna van Breu- gel vrijvrouwe van, 1921/22, Heerendiensten, verschillende, 1919/20. 1919120, 99, 1925'27, 20, 207, 251, 1928129. 1924, 91, 1928'29, 9, 1924. 75, 86, 219

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 235