265, 271 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 215 Biz. Biz. 44 33 van der, van der, 10 Heinsius, Daniël, 71 59 20 64 83 24 43 34 65 30 64 56 68 65 24 51 45 Hellingweg, Hello, Helman, mr. P., Helmeke, Louise, Hellenga, G., Heller, Stephen, Hellevetius, dr. J. Heliotroopstraat, Hell, P. J. v. d„ Hellaert, Jacobus, 50 55 34 96 61 37 1913, 11, 1914115, 4, 1914115, 1913, 1914115. 1914115, 1914115, dr. B. G. 1930, 45, 1914115, 1913, 104, 107 Heilig Sacrament, Kapel van Hees ende Leende, de heer van, Hegge Zijnen, van den, Hegh, B., Heide, ds. Heenvliet, C. J. Heer, G. de, Heerdt, R. S. baron v., 1913, 284 Heeregracht, Heilige Kruis, Kapel van het, 1923. Heck, de wed. van Joh., 1914115. 1914H5, 1914U5. 1913. 1913. 27, 1914115. Heenvliet, de heer van, 1914115, 1913, 1914115, het 1923, 33 Heim, van der, 1928129, 59 Heimans, dr. H. E„ 1925127, 304 Heine, instrumentmaker, 1916, 175 Heinrich van Wassenaer, 1919120, 1914115, 130, 1917118, 11, 15, 22, 30, 37, 40, 43, 51, 124, 126 Heinsius jr., Nicolaas, 1917118, 124, 126 Helant, Antonie Joseph, 1928129, 238 der, 1914U5, 88 1924, 475 1916, 194 1921122, 218, 219 1913, Helft, H. P. van Hellebuck, G. J., Hellemans, Leonora, 1917118, 28, Hellendoorn, J. van, 1914U5, 1925127, 307 1928129, 248 F„ 1914115, 37 1921122, 249 1928129, 41 1913, 62 1928129. Heck, A. van den, Heck, G. van der, Heddings, H., Heeckeren van Enghuizen, L. baron van, 1913, 284 Heeckeren van Molecaten, R. baron van, 1913, 286 Heel, Dudok van, 1913, 292 Heemskerck, wed. J. H. van, 1914115, 211 Heemskerck, de wed. van L., 1914115. Heemskerck, W. v„ 1913, Heemskerk, de erfgen. van J., 1914115. Heemsté,Willem van, 1914115, Heemstede, G. Pauw heer van, 1914115. 74, 112 Heemstede, W. van, 1914115, Heemstra, F. J. J. baron van, 1913, 286 Heemstra, G. J. A. A. baron van, 1913, 286 Heenvliedt, J. J., Heerestraet, Heerman, J., Heermans, S., Hees, G. W. van, Hees van Berckel, J. van, 1913, 200, 208, 209, 216 e.v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 236