218 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 66 89 66 75 Heyden, Abrah. 70 40 van 26 25 84 37 Heyndrixss, A., Heyndrixss, W., c r 33 56 65 36 37 38 38 55 Heijmond, Heyn, de bakker, Heijn, boose, Heyn van Bouten, Heyn van Sassen, Heynbert, de wed. Heuveman, J. D„ Heuyter, Jan de, Hey, Jan Mairtszn. Heutszstraat, van, Heuvel, juffr. Biz. 1914115. 115 Heijden, L. P. van der, 1925127, 142 Heydeman, A. H. K., 1928129, v. d., 1914/15, 26, 1916, 184 Heyden, J. van der, 1914115, 48, 101 der, 1925127, 336 Heydon, sir William, 1917118, 13 1919120, 36 1914115, Biz. Heyblom, 1928/29, 268 Heyde, C. van der, 1914/15, 28, 31, 37, 50, 106 Heyde, Dieuwer van Heijen, Symon, Heyendal, Jacob, 273 vlg., 318 vlg. Heijer, mej. M. den, 1925127, 324 Heyligenbergh, C., 1914115, Heyman Gerijtszoon, 1919/20, 47 1925127, 24, 1919'20, 1924. 295 1919120, 1919120, van Ph., 1914115, 1913, 1913, 1913, Heybergen, J. van, Heuvel, G. v. d„ Heuvel, N. van den, 1914115, 89 1914115, 320 1925/27, 173 van der, 1919120, 54 1914115, 58 C„ Heukelom, Heukelom, van, Heule, M. le, Heulstraat, 1913, 39, 1914115, 41, 1924. 91, 1925/27, 53 Heusden, 1921/22, 194, 1923, 30 (nt. 1), 112 Heusden, prof, van, 1924, 384, 386 Heusden, J. van, 1914115, 57 Heutsz, luitenant-generaal van, 1928/29, 389 1928129, 352 den, 1914/15, 88 Heuvel, B. M. van den, 1914U5, 89 1914115, 233 Heyndrickss, H., Heyndricxs, H., Heyndricxzn,Willem, 1919/20, 55 1913, 20, 27 1913, 56 Heijne, prof. Chr. Gz. G., 1924, 364 Heijne Galen, 1919/20, 25, Heijnen, Mouwerijn, 1919/20, 20, 21, Heijnenoort, de heer van, 1914/15, Heijnenzoen, Mouweriin, 1919/20. 26, Hessen, G. van, Hessen Cassel, erfprins v., 1916, Hessen Cassel, landgraaf v„ 1916, Hessen Cassel, Willem v., 1916, Hessingh, de erfgen. van Chr., 1914/15, Heteren, van, 1914115, 108 Heteren, H. van, 1914/15, 29, 55, 107 Hets, J. C., 1914/15. 104 Hets, L. C„ 1913. 65 Hets, Pieter Cornells, 1928129. 341 Hets ofte Groen, de wed. van 1914/15. 104 1923. 112 1924, 386 1914115, 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 239