DOOR Dr. W. MOLL DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN DE GESCHIEDENIS DER STAD ’S-GRAVENHAGE Nu „die Haghe” een herdenkingsfeest viert is er stellig alle aanleiding in herinnering te brengen het mooie en nuttige werk in de 19e eeuw tot stand ge bracht door een kleine groep Hagenaars, die warm voor hun stad en hare geschiedenis hebben gevoeld. Dit werk, liggend geheel in de lijn, die in later jaren door „die Haghe” is gevolgd, is voor de stad onzer inwoning van groot belang geweest: door de Vereeni- ging tot beoefening van de geschiedenis der stad ’s-Gravenhage, die door de bovenbedoelde mannen werd gevormd, is menig belangrijk initiatief genomen en haar arbeid heeft bevruchtend gewerkt. Wat thans door „die Haghe” wordt verricht, meer nog, bijna alles wat thans door de gemeente voor de geschiedkundige belangen wordt gedaan, is door de vereeniging begonnen en gedeeltelijk voorzien. Toch heeft de vereeniging slechts 27 jaren bestaan en heeft zij in dien tijd slechts 19 leden gekend. Des te grooter daardoor hare verdiensten, des te meer reden ons haar en haar daden bij het jubileum van „die Haghe” voor den geest te brengen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 23