ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 221 Biz. 6 7 46 31 Hofflant, C., Dam, 63 van Hogelande, Hofdijk, Hofdijk, 128, 160, 54 53 58 39 90 72 23 95 Hofje Hofje het, Hofje Hoeven, jhr. H. J. C. van der, 1913. 285 der, 1925/27. 314 Hoevers, ds. J. W. K„ 1923, 136 Hoeijlaan, van, 1924, 475 Hof, het, 1914115,61, 1928/29. 7 (nt. 1), 9, 24, 1930. 7, Hof, Oude, Hof van Delft, Hof van Hof van mr. W. J„ Hoffen, J. van, Hoffland, P., Hofflandt, A„ Hofflandt, mr. Hoeven, dr. L. van 149, 161, 179, 208. 216, 344, 346 Hof van Internationale Jus titie, Permanente, 1923, 132, 133, 149, 150 1921/22, 170 1921/22, Hof te Naeltwijk, Hof te Wassenaer, 124, 125, 127, 129, 130 1928/29, 320 1930. 1914/15, 1913, 1914/15, 77, Andries, 1928/29, 52, 1913, Hoffman, Casper, 1913, Hoffman, jhr. Cornelis, 1913, Hoffman, W„ 1913, 114 Hofgrond, 1916, 56 vlg. Hofje op de Beestenmarkt, het 1913. 120 van v. Dam, 1916, 143 Floris van Dam, 1913. 121 van Hogelande, 1914/15. 6, 1925/27, 75 34 1916, 187 1924, 100 Delftsche Sluis, 1924. 212 Holland, 1916. 21, 26, 47, 1919/20, 113, 121, 1924, 70, 127, 150, 153, 159, 165, 175-177, 9 5 1924, 384 1928/29. 390 1921/22. 171, 1925/27. 73, 1928/29. Hofsingel, 1914/15, 235, 296, 1919120. 99, 1921/22, 150 (nt. 1), 151, 156, 1925/27, Hofstraat, 1925/27. 114 (nt. 1), 1928/29, 21, 24, 25, Hofstraatje, 1921 22, 171 Hofvijver, 1924, 249, 1925127. 157 (nt. 1), 1930, 76, 79, 93 Hofweg, 1921122, 230 Hofwijck, 1914115, 118, 130, 131, 1923, 105, 111, 115, 135, 1930. 88, 89, 98, 103 Hofwijck, huis genaamd, 1917/18, 58, 85, 130 Hofwijck, inwijding van, 1917/18, 58 Hofwijck, vereeniging, 1914115, 118 Hofzichtlaan, 1924, 475 Hogedans, Martyn, 1916, 26, 1919'20, Hogelande, 1925127, 148 Hogendorp, B. S. baronesse van, 1924, 260 Biz. Hofje van Ridder van Wouw, 1916. 143 vlg. Hofjes, Haagsche, 1916, 138 vlg. Hofjes van van Wouw, 1914/15. Hofkapel, 1916, 147, 1919120. 3, 192H22, 136, 1924, 20, 21, 27, 40, 45, 52, 53, 183, 203, 204, 1925/27, 22, 60, 64, 74, 82, 1930. Hof-kapel, Canunniken der, 1923, 34, 45, (nt. 1) Hofkapel, kapittel van de, 1919120. Hofkerk, doop in de, 1917/18, Hofman, Hofman, dr. J. J., Hofpoorten,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 242