222 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 87 Hogendorp, Hol, Richard, 29 1913, 98 15 77 66 6 87 95 34 23 26 14 Holies, Hollingerus Pijpers, Holls, Holswilder, Jan, Holten, Anna van, Holthuizen, J., Holwerda, dr. J. H., van, 1913, 1913, Holy, de wed. van van, 1914115, Hompes, Reijnard baron van, 1923, Hoising, Johanna Christina, 1921/22, 6 (nt. 1) Hoising, Johanna Geertruid, 1921122, 6 (nt. 1) Hoising, Johannes Abraham, 1921/22, 6 (nt. 1) Hoising, Johannes Christiaan, 1921/22, 6 (nt. 1) - - - - 1925)27, 1928129, 246, 248 1914/15, 214 1914115, 82 1924, 386 1923, 106 1930, 26 Hogendorp, mr. Holbein, Hans, Holgeest, mr. H., Holland, Holland, graafschap, Holland, graven van, Holland, koning van, 192H22, 160 Hollandsche Kurkenfabriek, 1928129, 385 Hollandsche Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen, 1917118, 157 Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1923, Hollandsche Schouwburg, 1913, 186, 188 1917118, 111 1924, 384 1928)29, 289, 295 Holst, de wed. van, 1914115, 210 1925)27, 265 1921)22, 210 Holteh, mr. L. van, 1914/15, 88 1924, 473 1924, 488, 1925'27, 17, 25, 27, 30 (nt. 2), 36, 37, 286, 1930. G. Muys Hogenhouck, J. van, Hogenhoucklaan, van, 1925127, 288, 292, 297 Hogenhuijsen, P. Willemsz van, 1913, 40, 1928/29, Hogerbeets, 1917118, Hogerbeets, de kinderen van Rombout, 1913, 43 Hoogeveen, Joan van Echten here van Echten en 't, 1921122, 19 (nt. 1) Hohenlo,Marie gravin van, 1921122, 129 (nt. 2) Hohenlohe, graaf Philips Willem van, 1913, 69 1921/22, 129 Hohenzollern, prinses van, 1917/18, Hoichtewoude, Anth. v., 1916, 106 vlg. Hoising, Hermanus Christiaan, 1921)22. 5, Hoising, Jacoba Allegonda, 1921/22, 6 (nt. 1) Blz. D. baron v., 1925/27, 334 Hogendorp, Gijsbert Karei v., 1913, 201, 216 vlg., 221 1919120, 87, 7928 29, 335, 1930, Hogendorp, H. baron van, 1928)29, 73 mr. H. graaf van, 1925)27, 322 Hogendorp, jonkvrouwe M. van, 7923, 160, 7924, 490 Hogendorp van Heeswijk,7923, 216 Hogenhouck, C. v., Hogenhouck, mr. G. van, 1914/15, Hogenhouck, wed. G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 243