ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 226 19 50 38 43 48 van 51 35 54 42 25 Houwer, J., Hove, A. C. ten, 1913, 1914H5, 1913, 1913, 52 19 18 18 65 35 39 42 63 37 74 62 1914/15, 1913, 1914/15, 32 1913, 49 35 59 48 35 Houttuijn, de wed. Jan, Houttuyn, P., Houttuijn, P. D., Houtvester, Houtweg, Houve, van der, Biz. 1913, 46 97 35 Houven, M. v. Houwagen, J. van, Houward, mevrouwe, 1914/15, Houweningen, Elsje van, 1930, 1914115, 1924, 499 Hoveling, J. W., Hoven, H. Th., Hoven, Ten, Hoven, A. van, Hoven, B. J. van, Hoven, Jan van, Hoven, J. »van der, 1914115, Hoveniers, Metta, Hovius, de wed. 1924, 475 1914/15, 32 1928129, 394 1928129, 395 van, Biz. 1916, 178 1928129, 330 1924, 1913, 1916, Houtuin, admiraal, Houttuyn, A., Houttuijn, C. J., Houttuijn, D., Houttuijn, D. J., Houttuijn, G., Houttuijn, J., Houttuijn, Fr. J., Houttuijn, Jan Jansz., Houttuyn, de wed. Joh., 1914/15, van jonge 1913, 1914115, 32 1914/15, 56 1924, 163 1924. 476 1924, 393 Houve, B. van der, 1914115, 1 Houve, mr. Jacob van der, 1914/15, 46, 1928/29, - Houve, wed. van B. S. Soetens, J. L. v. d„ 1914/15, 61 Houve, M. van der, 1913, Houve de Jonge, H. v. de, 1913. Houven, E. v. d„ 1914/15, Houven, G. C. van der, 1914/15, 61 Houven, de erfgen. van Hans Bouwenss v. d., 1913, Houven, mr. J. van der, 1914/15, 114 Houven, Joh. v. d., 1914115, d„ 1914/15, 1913, Hove, Joh. ten, Hove’s, de van, Hove, B. J. van, Hove, D. F. van, Hove, Joseph van, Hove, Pieter Cornz. v. d., 1916, 140 vlg. 1914115, 106 1928/29, 1914/15, 1914/15, 108 1914/15, 41 1923, 159 53 1921/22, 209 van J., 1914/15, 37 Hovius, Deliana Wolff wed. dr. W., 1913, Hovius, Maria E. L., 1928/29, 193 (nt. 1) Hovy, W. G„ 1913, 284 Howard graaf van Suffolk, Thomas, 1917/18, 13 Hoyer, Willem, 1916, 176, 184 Hoytema, Th. van, 1925/27, 307 Hoytema-monument,van, 1924, 494 Hoytemastraat, van, Huard, P., Huber, prof. Huber, A. P., Huchtenbroek, Johan 1925/27, 130, 141 Huchtgen Veerman, 1919/20, Hudde, H„ 1914/15, 97, 110 Hudig, dr. F. W., 1928129, 367, 1930, 110 Hudson, J., 1913, 283 Hudson of St. John, Elisabeth, 1914/15, 184 Huesdom (Heusden), van 1919/20, 24,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 247