ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 232 Biz. 55 57, 77 Jan Gorijszoons 44 38 72 49 3 73 42 Jan Willezoon, Jan Dammas, Jan Dammaszn, Jan van de lucht, Jan Lijsbet, 47 32 47 50 54 42 71 41 59 56 38 Jan Jan 1919120, 1919120, 1919120, 33 57 58 56 14 25 61 47 47 71 32 25 60 47 Biz. 47 58 42 60 49 26 47 66 79 63 24 Jan Matheeuszn. wijck, Jan Memmersz., 1916, 117, 120, vlg. Wijngaerden, 1919120, 39, 69, 1919120, 1928129. 1924, 299 1919120, 1919120, 1919120, 1919/20, moeder, 1919120, 1916, 164 1919120, 1919120, 1919120, 1919!20, Jan Sinder, Jan Steenstraat, Jan Steveninc, Jan den Stocker, mr, 1919120, 35, 1916, 125 1919120, 47 1924, 321 24 31 24 43 1928129, 355 1919/20. der Hey, 1919/20, 54 van Noirt- 1919120, 113, Jan Robbrechts, Jan Romel, Jan den Ruijter, Jan Saelmaker, Jan Simonsz, de snider, 1916, 22, 107 1919/20, 32 1928/29, 348 1919/20, 35 Jan Goutier, Jan Graewairt, Jan, Grawe, Jan Grijp, Jan Guypers, Jan Hendrikstraat, 1913, 28, 1914/15, 22, 1923, 58, 1925127, 241 Jan II van Henegouwen, graaf, 1925127, 1919/20, 1919/20, van Dam, van den Jan Mairtszn. van 1919/20, 1919/20, 1919/20, 25, 29, Jan Ducker de voire, 1919120, Jan Evertsstraat, 1925127, Jan Florijszoon, 1919/20, 43, Jan Fijensz., 1919/20, Jan Gerytszoon, 1919120, 50, Jan Tamesz, Jan Thoniszoon, Jan de Utroper, van der Veen, 1919/20, van der Veet, Jan van der Vete, Jan Wandele, mr., Jan Wapstraat, Jan van Warren, Jan van Wassenaer heeren Philipszn., 1919/20, Jan Willemszn., 1919/20, 27, 54, 56, 58, 1919/20, Jan van Oever, Jan de Oude, Jan die Paep, Jan Palmersz., Jan Pierszn., Jan Pieterszn., Jan Reynersz, Jan, de ridders van St., 1917/18, 1919/20, 1919120, 1919120, 1919/20, Jan Hermanszoon, Jan Huge, Jan Huge Claesz. gesworen clerck bailu van den Hage, 1919120, Jan Jacobszoon, de bode, 1919/20, Jan Janszoon, 1919120, 46, 47, Jan de Keuninck, 1919120, Jan Lambrechtszoen, 1919/20, Jan beer van de Lek en Breda, 1919/20, Jan Loocxzoon de voire, 1919120, 1924, 276 1919120, 32 1919/20, 1919/20, Jan Danckertszoon, 1919/20, Jan Dedel, Jan van Delft, Jan van Diest, Jan Dircxzoon, 1919/20, Jan Oems van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 253