ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 233 26 82 Jansz. 25 Jansz. 45 84 Jansenistenkerk, de, 4 59 63 46 Jans, Aaltje, Jans, Anneken, Jans, Ariaenken, Jans, J., Jans, Leentge, Jans, S„ Jansdr. Kerstijn, Jansdr., Margriette, Jansdochter, Olsgen, Jansdr., Ongnyte, Jansen, J. C., Jan Wouterszn, Jan van Zandic, 51 85 Janszoon, Adriaen, Janszoon, Claes, Janszoon, Cornells, Janszoon, Gillis, Janszoon, Jan, 59 55 57 55 56 47 47 58 48 Biz. 60 27 Janszoon, Pieter, Janszoon, Willem, Janszoon, Saar, Janszoon, Thomas, Janszoon, Wouter, 3 62 59 49 59 56 51 57 46 62 52 71 1928129, 248 1919120, 1919120, Jan Zwaveldzn., Kerstant, 1919/20. 25, Janne de Valckenair, Janszn., Aernt, Janszn., Jacob, Janszn., Mees, Janszn., Symoen, 1919/20, 45, Janszn., Jans voire van Leij- den, 1919/20, 66, Janszn. van Sassen, Heynrick, 1919/20, 1919120. 1919120, 1919/20. 48, 1919/20, 1919/20. 46, 47, Janszoon, Lambrecht, 1919/20, 43, Japikse, dr. N., 491, 1925/27, 1913, 1925/27, 177 1930, 1913, 1913, 28, 1913, 1913, 49, 1913. 1913, 34, 1913, 1913, 1913, 1913, Mees, 1925/27, 118 1919/20, 49 1925/27, 114 1919/20, 42 1919120. 1919/20. 57, 48, 1924, 420 Janszoonsdochter, Cornells, 1919/20, 48 1924, 480, 322, 337, 1919/20, 1924, 1916, 138 1924, 305 1916, 168 1925/27, 331 Jansen van Weleveld, 1924, 464 19l3 158 Janskerk te Gouda, de librije van de St., Janskerkhof, St., Jansonius, J., Janss, A., Janss, C., Janss, de wed. C., Janss, D., Janss, de wed. van D„ Janss, J., Janss, L„ Janss, M., Janss, P., Janss, R„ Janss, W„ 1913, 64, 1914/15, Janssen, N. A., Janssoen, Dire, 1919/20, 27, 37, 60 Janssoniushof, 1928129, 355 1924, 108, 118 Jannes uter boeverie, 1924, Jansz. van Bosschuyssen, rentmeester Cryspijn, 1919/20, van Hodenpijl, Dire, 1919120, van Naeldwijck, Clays, 1919/20, Jansz. Schilder, Willem, 1923, 35 (nt. 1) 1919/20, 27, 1919/20, 1919120, Janszoon, mr. 104 (nt. 2) 1930, 50 1914/15, 21 1916, 163 1914/15, 94 1916. 163 1914115, 102 jans Loddersz., Dire, 1919/20, 31 Jan van Alcmaer, Biz. Jansz., Hendrik, 1916, 36 Jansz., Lauweris, 1924, 420 Jansz., Pieter, 1916, 112, 114, 120 vlg. de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 254