ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 239 Biz. 61 8 1916, 60 Kerssgens, Dierck, 94 30 112 74 1 59 39 Ket, Cornells Dircxs, Ket, Willem, Keuchenius-school, Keun, D., Keuninck, Jan de, Keurmede, Keurvorst bisschop Ketting, W., Ketting de Jongh, Kettingstraat, Kessel, S. van, Kessler, D. J. A., Keijser, huis in de, Keyser, G. de, 97 27 91 48 56 Kerlen, J. G„ Kerling, E. W. F„ Kermis, 1913, 187, 1923, 39 (nt. 2) - - 35 we, Kervel, Kervel, A., Kesper, dr. L. A., Kessel, A. P., Kessel, juffr. van, Kessel, H. van, 39 vlg., 101, 104, 106, 107, 113, 126 127 1913, 244 31 4 1916, 32 vlg. Ketel, huis van de, Ketelaar, Ketelaer, F., Ketels traat, Kethel, Kethel, chirurgijn, Kethelsche sluis, Ketting, mr. J., Kevelaer, Zijmen, Keverberg van van, Keye, Adriaen, Keyeser, C., Keijser, wed. C„ Keyser, Corn. Adrz., Keyser, Dingeman Janss, 1921122. 218 1924. 299 1914/15, 73 1913, Ketting, L„ 1913, 50, 1914115, 20, 1917118, 1913, 1917/18, 1921/22, 171, 1928129, 1928/29, 378 1913, 1919120, 1924, 107 van Luik, 1917118, Keurvorst, de Groote, 1917118, 68 Keus, Leen, 1914115, 143 Keuskamp, D. W. P., 1928129, 386 1925127, 185 Kessel, baron 1913, 284 1919120. 47 1914/15 97 1913. 1916. 163 Kers de Scrijnmaeker, Kersseboom, Gerhardt, 1921122, 1924, 277 Kerstant, Hoveske, 1924, 116, 117 Kerstant van der Burgh, 1919120, 39 1919120, Kerstant Wouters, 1919120, 38 Kerstantszoen, Jacob, 1919120, 35 Kerstensz, Adriaen, 1916, 42, 112 Kerstinenzoen, Boudiin, 1919120, 36 Kerstinsz, Gherit, 1916, 107 Kerstijn Dirck Willemswedu- 1924, 274 1914/15, 1914115, 1913, 1913, 1914/15, 1914/15, 116 Kerken in 1813, Kerkhof bij de Nieuwe Kerk, 1917/18, 140 Kerkhoff, het, 1913, 30, 31, 1914/15, 20, 21, 25, 27, Kerkhof laan, 1923, Kerkmeubelen, Kerkplein, 1923, 41, 1925/27, 52, 53, 57, Kerkwerve, Adriaenken, van, 1921/22, 131 Kerkwerve, Lieven van, 1921/22, 131 Kerkwijk, A. O. van, 1930, 80, 81 1928/29, 73 1924, 492 Bit. 1913, 32 1925127, 336 Kesteren, J. C. van, 1925127, 225 - - - - I924 42o 1919/20, 55 Ketel, 1923, 108, 1925/27, 163, 164 1925/27, 59 1928129, 298 1914115, 111 1921/22, 249 1924, 213 1924, 309 1924, 212, 213 50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 260