ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 242 Bk. Konst- 73 28 d., 74 1 Koninginnegracht, 83 Kohler, H. J„ Kok, Joan, Koi, van, jes en Vrouwen, Kompasstraat, Koninck, Pieter de, Koning, Korendijkstraat, Korenhuis, 1930, 1925127, 73 50 P, Kors Geerytszoon, Kort, E. de, Biz. 1925127, 290 1916, 185 vlg. Kolfmakers, Lijsken, Kolibrielaan, Kolk, J. van der. Kolkman, mr. Koninklijke Bibliotheek, 1925127, 78, 81, 187 Koninklijke Militaire Kapel, 1928129, 380 en Letterboden, de, 1914115, 353 Kontgen, Pieter, 1919120, 55 Konijnenburg, Willem van, 1924, 487, 1928129, 373 29 Koning der schutters, Koning-stadhouder, Koningin. 25-jarige echtver- eeniging H.M. de, 1928129, 376 Koningin Emmaplein, 1921/22, 237 Koningin Mariaplein, 1921/22, 237 Koningin Mariastraat, 1921122, 237 Koningin-Moeder, 1923, 136, 143, 1925127, 78, 1928/29, Koningin Sophiastraat, 1921122, 237 Koningin Wilhelminabond, 1923, 159 Koningin Wilhelminaschool, 1924, 496 1924, 64, 1925127, 86 Konings, H. A. F., 1925/27, 300, 314 Koningstal, de, 1913, 182 Koningsveld, Abdij van, 1924, 100 Koetlaan, Koetsenschilders Koetsveld dr. C. E. v., 1924, 445, 464 Koetsveldstraat, van, 1921/22, 244 1928/29, 74 192H22, 26 1928/29, 298 Kolb, Johan Kasimir von, 1921/22, 181 Kolfhaus, Wilhelm, 1925127, 308 1924, 294 1925/27, 290 1928/29, 376 M. J. C. M., 1924, 491, 1925/27, 326 Koloniale School voor Meis- 1923, 144 1921122. 248 1916, 165 1924, 387 Koning, kastelein, 1916, 75 (vlg.) 1916, 133 1924, 61 1924, 493 1923, 126, 127 Korenaar, korenmolen de, 1928129, 339, 346 1924, 496 1914H5. 6, 1925/27, Korpershoek v. d. Kooy, P. J., 1928/29, 1919120, 1928129, 361 Korte, timmermansbaas, 1913, 107 Kortebosch, 1925/27, 85 Korte Groenewegje, 1921/22, 250 Korte Hoogstraat, 1930, 50 Korte Houtstraat, 1925127, 20 Korte Molenstraat, 1925/27 53, 245 Korte Voorhout, 1923, 128, 1925127, 67, 71, 76, Kool, J„ 1921122, Koolemans Beijnen, L. R., 1928'29, Kooltuin, 1916, 11, 1925127, 70, 1928/29, 9 (nt. 2), 12, 25, Koopmans van Boekeren- straat, 1928129, 355 Koorenkint van der Hoeff, Elisabeth Dircksdr., 1928129, 50 Kooij, H. J. A. van der, 1925/27, 320 Kop, Corn. v. d., 1914/15, 296 Kopschool aan de Vermeer- straat, L. O., Korbootstraat,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 263