i-1 4?.' •is Dr. F. J. van Maanen Rappard P. C. G. Guyot Jhr. G. L. F. F. A. Ridder van van Kinschot I ■W* 6 Hf £-«e. 41» J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 27