ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 252 Biz. Biz. 79 80 en Loo, Dire Potter van, 64 Loon, de wed. 20 69 Loosduynscheweg, Loenen, A. van, Loenenscheplein, Loenenschestraat, Loenius, J., Loenrescloet, Loevesteijn, 23 35 Lonnay, P. de, Loo, A. de, Loo, Gerijt van, 77 43 57 20 1913. 134 XV, por- 1914115, 215 van 1925127, 143 van der, 1930, 107 1928/29, 1914115, Lodewijk XIV, 1917/18, 99, 100, 104, 105, 107, 108, 110, 118, 1923. Lodewijk XIV, geschiedenis van den stijl van, Lodewijk XIV tretten van, Lodewijk XVI, 1914115, 339, 1917/18, 166 1930, 73 Loo, Jan van der, Loockerman, N., Loocxzoon, de voire Jan, 1919/20, Loef, mr. dr. J. A., Loeff, Paul, Loen, A. van, Lodewijk XVII, Lodijck, Jan, 1916, 103, 107, 125 1923, 142 1916, 178 1924, 496 1925127, 330 1925/27, 339 1928/29, 349 1928/29, 349 1913, 1919120, 1923, 112 Logement „Het Parlement van Engeland", 1928/29, 231 (nt. 4) Logement van de Stad Am sterdam, 1928129, 21 Logement „Het Wapen van Engeland”, 1928/29, 231 (nt. 2) Logement „Het Zwijnshoofd", 1928/29, 231 (nt. 2) 1913, 38 1913, 107 1928/29, 391 1928/29, 75 1925/27, 44 Londen, 1921/22, 25, 43, 47, 48, 51, 1924, 255, 369 Londerseel, de heer, 1930, 21 Londiu, Ph. de, 1914/15, 39 Long, Le, 1917/18, 172, 178 Longin, Symon, 1919/20, 78, Longueville, hertog de, 1917/18, 99 1924, 252 1914115. 24, 116 1925127, 132 Loo, de duerwaerder zal. Ge- ryt van, 1919/20, Loo, J. van, 1913, Loo, mejuffrouw van der, Logier, Ch., Lohmeijer, ds., Löhnis, F. B„ Loke, A. J., Loke, J. Lokhorst, Gerrit van, 1925127, 141 Lokhorst, H. van, 1928129, 74 Loman, ds. 1913, 117 Lombard, huis genaamd de, 1913, Loménie graaf de Brienne, Henri Louis de, 1917/18, 108, 110 42 Loon, jhr. E. H. van, 1913, 287 Loon, G. van, 1913, 26, 1914/15, van J. van, 1914/15, 27 Loon, jhr. L. A. van, 1913, 287 Loon, mr. P. van, 1914/15, Loosdrecht, porceleinfabriek te, 1914/15, 234, 237, 242, 251, 299, 303, 304 vlg. Loosdrechtschestraat, 1925127, 296 Loosduinen, 1923, 108, 135, 1924, 190, 196, 207, 221, 341, 451, 467, 470, 488, 493, 494, 1925/27, 26, 32, 35, 133, 1928/29, 339 vlg. Loosduinen, wonder van, 1930, 105 Loosduinschebrug, 1925/27, 207 Loosduinschelaan, 1924, 103, 114, 192 1914/15,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 273