I ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 255 Biz. Biz. 27 van 9 4 1913, 4 M 19 140 Maanen, collectie 98 52 66 32 51 98 90 Maasdijk, Maaskant, Maasland, 37 9 Maa, Joh. van der, 1914/15, Maa ,P. van der, Maagdepalmstraat, Maalstraat, 1919120, 1919120, 1919120, 192122, 234 1921/22, 234 1923, 1913, 284 1916, 187 1913, 185 Lyncker geboren C. B. Brun ner, wed., Lynden, 1914/15, 1921122, 234 1921122, 249, 1923, 127 Maaltijd van Sint Joris, 1916, 15, 43 en vlg. van, 1928129, 364 Lyonnet, mr. Pieter, Lyonnetstraat, Lijnden v. Sandenburg, G. C. C. J. bar. v., 1916, Lynschoten, F. van, Lyon, Mart, de, 1928/29, 231 (nt. 2) 1923, 126 1923, 126, 127 Lijsbet in de Kaidsbain, Jonkvr., Lijsbet, Jan, Lijsbet Thomas, Lijsterbesplein, Lijsterbesstraat, 1914115, 268, 336 1925/27, 130 Lijnden, G. J. M. graaf van, 1913, 284 Lijnden, J. C. E. baron van, 1913, 285 Lijnden, J. M. D. graaf van, 1913, 287 Lijnden, R. baron van, 1913, 285 Lyndende Clercq, J. van, 1928129, 369 Blitterswijk, v.„ 1916, 187 Lijnden v. Sandenburg, mr. dr. F. A. C. graaf v.,1916, Lijnden Maanen, Minister van Justitie van, 1924, 387 Maanen, mr. C. F. van, 1913, 188, 200, 220, 1923, 143 Maanen, dr. F. J. van, 1930, 16, 22, 25, Maanen, W. van, 1923, 143 Maarel, Marinus van der, 1923, 138 Maarsen, L, 1925127, 338 Maarseveenschestraat, 1928129. 349 Maarssen, ds., 1913, 82 Maartensdijk, St., 1916, 123 Maartenskerk, de St, 1917118, 150 Maartenskerk te Tiel, de li brije van de St, 1913, Maas, rivier, 1924, 100, 430, 1925/27, 22-24, 27-31, 33, Maas, A. E., Maas, L. F. E., Maasdam, van, Maasdam, Huis van, 1924, 210, 211. 418 1924. 411 1923, 114, 1924, 105, 1925/27, 163, 164 Maaslandsche Sluis, 1924, 8, 212, 398, 413 Maassluis, 1924, 14, 210, 410 Maassteden, de visschers van de, 1914115, 139 Maastricht, 1923, 15, 1925127, 93, 1928/29, Maastrichtsche straat, 1928/29, 356 Maatje Jr., Chr. J. H., 1928129, 369 Maatschappij tot bescherming van dieren, 1923, Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen, de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 276